image from Dlaczego Bounded Contexty są ważne – partie produktów a działy firmy

Dlaczego Bounded Contexty są ważne – partie produktów a działy firmy

// wszystkie materiały zostały zebrane w podsumowaniu cyklu.

Po poprzednich, bardziej teoretycznych postach, warto przejść do praktyki. W kilku następnych postach pokażę problemy, jakie powstały przez brak wydzielonych kontekstów w aplikacji.

Wszystkie przytoczone przeze mnie przypadki braku kontekstów są realnymi przypadkami. Jedynie domena biznesowa została zmieniona na systemy zakupowe.

Sytuacja biznesowa

Firma posiada sieć magazynów i sklepów. W całym procesie możemy wyodrębnić następujące działy (pozostałe działy zostały pominięte dla spójności opisu):

  • Dział Zakupów - kupuje produkty
  • Dział Magazynu - przyjmuje produkty do magazynu (partia przyjeżdza ciężarówką)
  • Dział Jakości - sprawdza produkty po przyjęciu do magazynu

Produkty są dzielone na partie - mogą mieć fabryczny numer produkcji (123) i przyjechać do magazynu na ciężarówce (ABC).

Rozwiązanie techniczne

Aplikacja została napisana w taki sposób, że:

  • Dział Zakupów dodaje partie do aplikacji.
  • Dział Magazynu w swoim widoku magazynu przyjmuje daną partię.
  • Po przyjęciu partia wyświetla się w widoku działu Jakości, który dodaje dla niej raport jakościowy.

Każdy z działów używa zwrotu „partia produktów” w swoich codziennych rozmowach. Spowodowało to stworzenie takiego procesu w aplikacji, w którym model partii przechodzi bez zmiany kształtu od działu Zakupów przez Magazyn po Jakość.

Problem

Osoby z działu Zakupów, myśląc o partii produktów, mają w głowie pojedynczy wiersz Excela – na tym codziennie operują. Przyjdzie tyle i tyle produktów, o numerze fabrycznym 123 na samochodzie ABC. Jeśli mamy produkty o różnych numerach, bądź podróżujące na różnych samochodach to były to dla nich osobne partie. Tak też partia produktów została zamodelowana w aplikacji.

Następnie produkty trafiają do magazynu, transportowane ciężarówką. I tam, dla magazynierów, partia produktów to wszystkie produkty w jednej ciężarówce, czyli często posiadające różne numery fabryczne. Zatem w rzeczywistości kilka różnych partii z działu Zakupów.

Później dział Jakości sprawdza jakość przywiezionych produktów. A robi to po fabrycznym numerze produkcji. Produkty o tym samym numerze często jechały na różnych samochodach i były składane jako jedna partia już po przyjęciu. Więc dla działu Jakości partia produktów są to wszystkie produkty z tym samym fabrycznym numerem produkcji.

Okazało się, że ten sam zwrot jest kompletnie inaczej postrzegany w każdym z działów, przez co powinien zostać odmiennie zamodelowany.

Rezultat

Aktualnie działy Magazynu i Jakości nie mają zgrupowanych partii według swoich potrzeb. Powoduje to, że muszą dokonywać kilku dodatkowych przyjęć / sprawdzeń jakościowych – na każdym pojedynczej partii z działu Zakupów. Co więcej, także każdorazowa modyfikacja już wprowadzonych danych wymaga kilku identycznych akcji.

Co gorsze, czasem się zdarza, że do magazynu przyjedzie partia z innymi numerami fabrycznymi niż zakładał dział Zakupów. W tym przypadku pracownicy Magazynu muszą nadpisywać poprzednie dane. Powoduje to stratę historii zakupów i trudności z odnalezieniem różnic pomiędzy zakupami a magazynem.

Bounded contexts

Rozwiązaniem problemu byłoby stworzenie oddzielnych kontekstów dla każdego z działów – Zakupów / Magazynu / Jakości. Każdy z nich miałby inny model „partii”:

  • Zakupy – PurchaseBatch
  • Magazyn – WarehouseBatch
  • Jakość – QualityBatch

Następnie przy przyjmowaniu partii do magazynu wykorzystywalibyśmy Anti-Corruption Layer, by przetłumaczyć obcy model na nasz własny. Mógłby on np. przyjmować kilka partii z działu Zakupów i tworzyć dla nich model odpowiedni dla działu Magazynu. Analogicznie sytuacja wyglądałaby przy kontroli jakości danej partii.

Dzięki temu magazynierzy i kontrolerzy jakości mieliby dane składowane w sposób dostosowany do ich potrzeb. Wszystkie operacje mogłyby być wykonywane jednostkowo, ponieważ dane w dziale nie byłyby duplikowane. Na potrzeby raportowe bylibyśmy w stanie dokonywać porówania danych pomiędzy działem Zakupów i Magazynem, by odnaleźć różnice.


Comments:

dotnetomaniak.pl -

Dlaczego Bounded Contexty są ważne – przykład 1 | Radek Maziarka

Dziękujemy za dodanie artykułu - Trackback z dotnetomaniak.pl

comments powered by Disqus