image from Event Storming w organizacji - Single Process

Event Storming w organizacji - Single Process

// opis jest częścią posta o warsztatach Event Storming w organizacji

Event Storming Single Process skupia się na bardzo dokładnym odwzorowaniu jednego procesu, w celu maksymalizacji jego zrozumienia i uporządkowania. Poniżej przykład z takiej sesji, przeprowadzonej w Objectivity

W tym rodzaju warsztatu zastanawiamy się nad konkretnym procesem, odrzucając wszystko co wokół. Nie interesuje nas szerokie spektrum, skupiamy naszą uwagę tylko na tych elementach, które mogą mieć wpływ na nasz proces.

W tej części więcej będzie odrzuconych kartek i dyskusji, czy te zdarzenia są częścią procesu. Rozmowy będą bardziej ukierunkowane na osiągnięcie ustalonego celu. Same kartki będą miały wymiar raczej liniowy, z krótszymi odnogami, które będą mogły tworzyć cykle.

Poniżej przedstawiamy korzyści i możliwe problemy wynikające w przeprowadzenia takiego warsztatu. W wielu przypadkach mogą się być one zbieżne z tymi przestawionymi w części Big Picture:

Korzyści

Głęboko poznany proces

Warsztat pozwala zobaczyć cały proces z jego różnymi rozpoczęciami i zakończeniami. Możemy zobaczyć, gdzie nasz proces niedomaga, zbadać jego całkowity czas, przejrzeć czy nam coś nie umknęło. Stając kilka metrów dalej można objąć cały proces jednym spojrzeniem.

Podział odpowiedzialności

Po warsztacie zaczynamy dostrzegać miejsca, gdzie proces przechodzi z działu na dział. Widzimy jakie zdarzenia kończące są początkiem odpowiedzialności innej grupy osób. Możemy zaznaczyć, jaki jest szacunkowy czas przejścia pomiędzy działami, dzięki czemu dostaniemy lepszy pogląd na sytuację.

Te miejsca przeważnie są powodem największej ilości problemów oraz opóźnień. Odpowiednio planując nasz proces możemy zmniejszać te trudności jasno opisując jaki ma wyglądać współpraca pomiędzy działami.

Zyski i straty

Tak zwizualizowany proces świetnie nadaje się do przeprowadzenia analizy zysków i strat. Używając odpowiednich kolorów karteczek możemy pokazać na schemacie naszego procesu zarówno te istniejące zyski i straty, jak i przewidywany potencjał.

Takie działanie uświadamia nam, gdzie możemy zadziałać, by sam proces był bardziej ekonomiczny i przynosił nam większą wartość.

Możliwe problemy

Zapętlenia, końce i początki

Nawet jeśli sam proces główny może być linearny, to poboczne aspekty mogą utrudniać jego całkowite zrozumienie. W takim przypadku przydaje się dodatkowy wskaźnik pokazujący, że proces zawraca, kończy się lub zaczyna.

podsumowanie

Głównym rezultatem warsztatu Event Storming Single Process jest dokładnie zbadany jeden proces biznesowy, którego poznanie było naszym celem. Mamy widoczne wszystkie elementy, którą muszą mieć miejsce by móc osiągać z tego procesu wartość. Problemy i możliwości pozwalają się skupić na następnych akcjach i maksymalizować rezultaty.

Nam w Objectivity 3 godzinny warsztat pozwolił zaangażować prawie 10-osobową grupę i w błyskawicznym tempie wejść bardzo głęboko w wymagany proces. Było kilka momentów zdziwienia - okazało się np. że wstępna analiza problemu całkowicie pominęła jeden dział znajdujący się w firmie. Rezultaty zebraliśmy do arkusza Excela by następnie dalej zaplanować akcje wdrażania procesu w życie.

comments powered by Disqus