W ramach Wrocławskiego JUGa wystąpiłem z prezentacją “Event Storming – zmapuj dowolny proces”. Prezentacja dostępna jest na OneDrive.

Jeśli  chciałbyś / chciałabyś nauczyć się przeprowadzać Event Storming na kanwie własnych projektów to polecam moje warsztaty z Event Stormingu.

Materiały na których bazowałem: