Event Storming

Event Storming - zmapuj dowolny proces

2019-10-21
image from Event Storming - zmapuj dowolny proces

W ramach Wrocławskiego JUGa wystąpiłem z prezentacją “Event Storming - zmapuj dowolny proces”. Prezentacja dostępna jest na OneDrive.

Jeśli  chciałbyś / chciałabyś nauczyć się przeprowadzać Event Storming na kanwie własnych projektów to polecam moje** warsztaty z Event Stormingu.**

Nagranie:

Materiały:

comments powered by Disqus