image from Event Storming - modelowanie czasu

Event Storming - modelowanie czasu

Przeprowadzając ostatnie warsztaty zdalne zauważyłem poraz kolejny, że makiety nie działają tak jak powinny. Proste scenariusze biznesowe są świetnie zwizualizowane kolejnymi ekranami do przeklikania. Przechodząc przez nie masz wrażenie, że wszystko działa jak powinno.

Niestety makiety rzadko kiedy biorą pod uwagę czas i jego sposób oddziaływania na system:

 • procesy mogą się dziać równolegle
 • proces A może trwać tak długo, że wpłynie to na proces B
 • proces A może trwać tak szybko, że proces B go nie zauważy
 • proces A może wystąpić na różnych etapach procesu B inaczej na niego oddziaływując

Najczęściej tego rodzaju sytuacje wyłapujemy dopiero na produkcji - gdy koszt ich obsługi jest olbrzymi i powoduje poważne problemy dla naszych klientów.

Problemem nie są tutaj poszczególne makiety a właściwie same makiety jako sposób opisu systemu. Tego rodzaju scenariusze są prawie nie do zrealizowania w narzędziach graficznych. Wobec czego pracując w oparciu o makiety nie zauważymy tych sytuacji. A w taki sposób jest przygotowywanych większość spefycikacji systemów.

Proces oparty na makietach

Śrubki Załóżmy, że naszym obszarem biznesowym jest produkcja śrubek. Mamy następujące procesy:

 • Dział sprzedaży tworzy potrzebę produkcyjną np. 10 000 śrubek dziennie od 1 października do 30 listopada
 • Te potrzeby tworzą nam dzienne partie do wyprodukowania
 • Osobno zarządzamy maszynami produkcyjnymi - ich mocą produkcyjną, rodzajem śrubek i czasami przerw lub przezbrojenia
 • Na podstawie partii do produkcji i maszyn tworzymy i akceptujemy plan produkcyjny

Dalej możemy mieć procesy planowania zakupów półproduktów i wysyłki.

Makiety dla tego procesu mogą wyglądać następująco:

Makieta potrzeby produkcyjnej Makieta maszyny Makieta planu produkcyjnego

Dwie pierwsze makiety są dość oczywiste - określamy naszą potrzebę produkcyjną i parametry maszyny. Na ostatniej makiecie dzieje się nieco więcej. Potrzebujemy zaplanować pracę maszyn w taki sposób, aby wspólnie wyprodukowały tyle śrubek ile zostało określone przez potrzeby produkcyjne. W tym celu do każdej maszyny przydzielamy partie produkcyjne,a Pomiędzy partiami dla różnych śrubek planujemy czas wymagany na przezbrojenie maszyny.

Problemy makiet

Dość oczywisty problem, który nie wynika z makiet, to jak zmiana potrzeby produkcyjnej wpływa na proces planowania produkcji:

 • Czy w ogóle można takie potrzeby produkcyjne modyfikować po zaplanowaniu produkcji?
 • W którym momencie realizacji planu możemy to zrobić?
 • Czy jeśli zezwalamy na zmianę to usuwamy cały plan i tworzymy nowy czy inteligentnie zmieniamy istniejący plan?

Śrubki

To jednak nie wszystko. Mamy jeszcze kwestie samych maszyn. Makieta nie pokazuje jak modyfikacja parametrów maszyny oddziaływuje na produkcję. A możemy tutaj znaleźć kolejne problemy jak np.:

 • Czy można zmienić moc produkcyjną maszyny lub rodzaj produkowanych produktów? Jak to wpływa na nasz plan?
 • Co jeśli maszyna nie może produkować rodzaju śrubek, które są już zaplanowane?
 • Czy zmiana przerwy maszyny powinna być realizowana natychmiastowo (bo inaczej mamy większą szansę na awarię) czy jednak wymusić to tylko dla nowych planów (bo nie jest to zmiana kluczowa)?
 • Kto podejmuje taką decyzję?

Dla czytelności pominę kolejną warstwę pytań o wpływie zmiany potrzeby produkcyjnej czy maszyny na plan zakupowy i wysyłki. Problemy stają się coraz trudniejsze do rozwiązania. Najgorsze zaś jest to, że makiety nie pozwalają łatwo odkrywać takich problemów. Patrząc na system przez makiety nie widać złożoności procesów, różnych zapętleń, sprzeczności.

Moją hipotezą jest, że to nie makiety powinny być pierwszą techniką wybieraną przy przenoszeniu procesów biznesowych do systemów informatycznych. Makiety są z natury statyczne i nie pomagają nam zadawać kluczowych pytań o procesy biznesowe, które są oparte o czas. A to te procesy później kształtują działanie systemu.

Modelowanie czasowe

O wiele łatwiej jest tego rodzaju problemy odkryć wcześnie stosując Event Storming i modelowanie czasowe. Opowiadał o tym Mathias Verraes w swojej post-itowej prezentacji na konferencji GOTO:

Mając nasze procesy na tablicy możemy połączyć równoległe procesy by zauważyć możliwe problemy i dzięki temu zadać kolejne pytania:

 • Czy proces A może wystąpić równolegle do B?
 • Co się powinno dziać w takiej sytuacji?
 • Jak system powinien to komunikować użytkownikowi?
 • Czy pożądana zmiana powinna zachodzić automatycznie czy manualnie?

Takie pytania będą się pojawiały naturalnie pracując przy pomocy Event Stormingu, ponieważ sama technika zachęca do ich zadawania. Stworzenie nowej sytuacji wymaga tylko przeniesienia kilku karteczek - jest to proste i szybkie. Dodatkowo, czas jest bezpośrednio widoczny na tablicy co nam daje szersze spojrzenie na nasz proces.

To z kolei ułatwia nam zauważenie większej liczby problemów i nieobsługiwanych warunków. Sam system stanie się dzięki temu odporniejszy na przypadki brzegowe, a my będziemy w stanie podjąć decyzję czy obsługujemy dany przypadek technicznie, czy rozwiążemy go na zasadzie białkowej “a tego nie klikaj” 😀

Modelowanie czasowe w procesie produkcji

Załóżmy że mamy podstawowe procesy biznesowe rozpisane w formie następujących karteczek: ES potrzeby produkcyjnej ES maszyny ES planu produkcyjnego

Możemy wtedy przesunąc poszczególne kartki z różnych procesów obok siebie i zapytać się np. jak zmiana istniejącej potrzeby produkcyjnej wpłynie na plan produkcji? Wykorzystując spolszczoną notację Given / When / Then: ES zmiana planu produkcyjnego GWT

Przypadek ze zmianą nazwy / kodu jest trywialny. Za to pozostałe przypadki już mogą mieć dla nas istotne konsekwencje. Dyskutując z osobami biznesowymi i rozpratrując różne za i przeciw możemy dojść do następującego scenariusza: ES zmiana planu produkcyjnego

Jesteśmy w stanie odkrywać skomplikowane sytuacje za pomocą prostych karteczek. To pozwala budować odporniejsze systemy i rozwiązywać te problemy jeszcze na etapie analizy, a nie podczas budowania systemu. Albo podczas działania produkcyjnego systemu, gdy klient do nas dzwoni że coś nie działa 😉

Modelowanie procesów niewidocznych dla użytkowników

Event Storming świetnie się również sprawdza w modelowaniu procesów, które są uruchamiane cyklicznie, w których człowiek nie ma żadnego udziału. Z racji rozwoju informatycznego takie sytuacje są coraz częstsze. Integrujemy kolejne systemy, które muszą się ze sobą kontaktować i wymieniać informacje.

Załóżmy, że chcielibyśmy codziennie uruchomić pobieranie danych o planowanej produkcji z dodatkowego systemu. Makiety nie pomogą nam zamodelować takiego procesu. Większość takich procesów jest opisywana słownomuzycznie w dokumentacji, najczęściej bardzo podstawowo. Z Event Stormingiem można taki proces świetnie pokazać - poniżej proces synchronizacji potrzeb produkcyjnych:

ES synchronizacja

Dzięki temu możemy również obsłużyć negatywne ścieżki związane z kontaktem z systemem zewnętrznym: ES synchronizacja błąd

Podsumowanie

Event Storming jest jedną z pierwszych technik jakie wybieram podczas pracy nad wymaganiami biznesowymi. Natychmiastowo pozwala odnaleźć dziury w procesach i się nimi zająć. Nie jest to technika do wszystkiego, ale pozwala zauważalnie obniżyć liczbę problemów, które mogą wyniknąć przy przenoszeniu procesów do systemów informatycznych.

Jeśli zainteresował Cię ten temat to polecam moje warsztaty z Event Stormingu lub pozostałe posty z tego tematu:

comments powered by Disqus