image from Różne role podczas Event Stormingu

Różne role podczas Event Stormingu

Jako facylitator na Event Stormingu masz bardzo wiele odpowiedzialności. Musisz dbać o prowadzenie grupy do celu, tłumaczyć notację, zadawać pytania pogłębiające, uspokajać dyskusję, notować. Naprawdę dużo pracy 😫

Dlatego też warto podzielić się tą odpowiedzialnością z innymi uczestnikami. Wtedy też łatwiej Ci będzie skupić się na osiąganiu celów warsztatu. Pozostali uczestnicy będą mogli głębiej partycypować w spotkaniu, sami ucząc się jak takie spotkanie pomóc przeprowadzić.

W ramach spotkania Event Stormingu możemy się zdefiniować kilka ról. Każda z nich, poza standardowym uczestnictwem, będzie się skupiała na nieco innych aspektach pracy na spotkaniu. Poza samym facylitatorem możemy wyróżnić:

1. Szukający dziury w całym

Zadaje pytania “co jeśli…” / “a gdyby…”. Szuka przypadków brzegowych. Zastanawia się o tym, co może pójść źle, nie tak. Zapisuje przypadki by później do nich wrócić na dodatkowych sesjach.

2. Skryba

Zapisuje notację, dba o jej spójność. Dokumentuje decyzje oraz kto ją podjął. Podsumowuje spotkanie i wysyła do wszystkich uczestników + zainteresowanych.

3. Porządkowy

Porządkuje tablicę - karteczki, obszary strzałki. Dba, aby nie było pustych karteczek, materiały były wklejane. Zarządza parkingiem tablicy Event Storming.

4. Kreujący możliwości

Skupia się na proponowaniu usprawnień, szans. Patrzy pozytywnie, widząc rozwiązania do problemów. Szuka alternatyw i innych sposobów podejścia.

5. Dbający o dobre emocje

Stara się hamować ostre dyskusje uczestników. Pozwala się wypowiedzieć osobom z mniejszą inicjatywą. Daje przestrzeń, by podzielić się emocjami o danym zagadnieniu.

Podsumowanie

Pewnie tych ról można by wyliczyć więcej, ale te najczęściej wyznaczam podczas spotkania.

I oczywiście, te role będą normalnie partycypować podczas spotkania. Jednak jeśli przypiszesz rolę do danej do osoby to będziesz mieć większą szansę, że odpowiednie zachowania będą miały miejsce podczas spotkania. Możesz też przypisać kilka ról do danej pojedynczej osoby

Role podczas Event Stormingu nie są podejściem jakie możesz zastosować na każdym spotkaniu. Uczestnicy muszą już mieć pewne doświadczenie w tej technice. Jednak gdy ja ją stosowałem, to widziałem, że jako facylitator miałem miej pracy, a osiągaliśmy o wiele lepsze rezultaty. A przecież o to chodzi 😎

comments powered by Disqus