ENGINEERING MANAGER

Kim jest i jak pracuje?

Engineering Manager to specjalista odpowiedzialny za planowanie i koordynację projektów i nadzorowanie zespołów.

Osoba pełniąca tę rolę ma za zadanie rozwijanie strategii, zarządzanie, oraz zapewnianie powodzenia projektów. Uczestniczy w międzyzespołowej współpracy i koordynuje zadania z innymi stanowiskami kierowniczymi.

Engineering Manager ma za zadanie efektywnie zarządzać złożonymi projektami i zapewnić, że wszystkie etapy prac są wykonywane poprawnie i na czas.

engineering-manager
Engineering Manager

W zespole i organizacji

Kluczowe obowiązki i zadania.

Główne obowiązki Engineering Managera

Jaka jest jego rola w zespole?

Określanie ram organizacyjnych dla zespołu

Zarządzanie zależnościami to kluczowy element, który pozwala utrzymać płynność procesów, chroniąc zespół przed niechcianymi przestojami logistycznymi czy terminowymi.

Budowa Zespołu

Zarządzanie budżetem zespołu, uwzględniając liczbę osób, ich przypisane role oraz poziom doświadczenia.

Zarządzanie procesem dostarczania

Dbałość o jakość, stabilność i widoczność dostarczania stanowią fundament udanego projektu.

Praca z członkami zespołu

Zapewnianie sprawnego przepływu informacji oraz dostarczanie regularnego feedbacku.

Kooperacja z organizacją

Wpływ na rozwój działu poprzez analizę potrzeb zespołu, identyfikację obszarów rozwoju oraz wdrażanie strategii, które wspierają osiągnięcie celów biznesowych.
Różnice między Engineering Managerem a liderami technicznymi

Różnice między Engineering Managerem a liderami technicznymi

Engineering Manager kieruje ludźmi i zajmuje się rozwojem kariery pracowników, ich szkoleniem, motywacją i zarządzaniem zespołem w celu osiągnięcia strategicznych celów biznesowych.

Chociaż obie role opierają się na głębokim zrozumieniu technicznych wyzwań, jakie stawiane są zespołowi oraz indywidualnym inżynierom, to Tech Lead jest odpowiedzialny w większym zakresie za kierowanie systemem.

Engineering Manager powinien zrozumieć ścieżki kariery inżynierów, dostarczając wsparcie, rozwoju i jasnych perspektyw wzrostu zawodowego dla członków zespołu.

Umiejętności menadżerskie

Umiejętności menadżerskie

Umiejętności menadżerskie są kluczowe dla skutecznego kierowania zespołem technicznym oraz osiągania celów projektowych.

Ważne jest umiejętne dostarczanie feedbacku pracownikom oraz regularne prowadzenie spotkań 1:1, które zapewniają konstruktywną komunikację i rozwój. Proces performance review umożliwia z kolei ocenę pracowników pod względem kompetencji i umiejętności, co pozwala na określenie dalszych kroków w ich rozwoju, a planowanie ścieżki rozwoju zawodowego jest kluczowe dla zapewnienia sukcesu całej organizacji poprzez skupienie się na ciągłym doskonaleniu umiejętności technicznych i przywódczych członków zespołu oraz dostosowanie działań do celów firmy.

Umiejętności organizacyjne

Umiejętności organizacyjne

Umiejętności organizacyjne Engineering Managera obejmują skuteczne ustalanie celów i strategii dla zespołów produktowych, które stanowią kluczowy element w realizacji celów biznesowych. To także określenie strategii inżynierskiej, wizji i misji firmy oraz opracowanie roadmapy i planu dostawy.

Kluczowym aspektem jest umiejętność rozróżnienia między roadmapą. a planem oraz dostosowanie podejścia w zależności od potrzeb projektu. Ponadto, budowanie silnych zespołów poprzez odpowiednie zarządzanie zależnościami oraz kulturą pracy jest istotnym elementem roli Engineering Managera.

Równie istotne jest tworzenie harmonijnych zespołów, rozwiązywanie konfliktów i promowanie pozytywnej atmosfery współpracy.

Umiejętności zarządzania dostarczaniem

Umiejętności zarządzania dostarczaniem

Rola Engineering Managera obejmuje szeroki zakres obowiązków, począwszy od koordynacji zespołu programistów po zapewnienie płynności procesu rozwoju produktu.

Jednym z kluczowych wyzwań dla Engineering Managera jest zrozumienie różnic i dokonanie właściwego wyboru pomiędzy podejściami zwinnej i planowanej metodyki w zarządzaniu dostarczaniem.

Zwróć również uwagę na wdrażanie praktyk takich jak Lean Development oraz analiza metryk Lean i DORA.

Engineering Manager w organizacji

Firma

Jako Engineering Manager w organizacji, jesteś odpowiedzialny za wiele aspektów działalności wpływających na sukces zarówno zespołu, jak i firmy jako całości. Przede wszystkim, koncentrujesz się na ludziach - głównym aktywie zespołu i fundamentem jego wydajności.

Do Twoich obowiązków należ to troska o członków zespołu, wspieranie ich rozwoju i tworzenie warunków do maksymalizacji ich potencjału. Również wdrażanie i zarządzanie procesami jest niezbędne dla przewidywalności i skuteczności w dostarczaniu oprogramowania.

Twoja rola obejmuje także kierowanie zespołem w implementacji technologicznych rozwiązań, zapewniając odpowiednie zasoby i usuwając bariery techniczne. Ponadto, znajomość produktu jest niezastąpiona dla zrozumienia wyzwań projektowych i efektywnej współpracy z product managerem w ustalaniu priorytetów funkcjonalnych.

Warsztat

Warsztat Engineering Managera

Rola engineering managera wiąże się nie tylko z umiejętnościami typowo przywódczymi, ale także wysokim poziomem zaznajomienia z technologią i zdolnością adekwatnego kierowania jej rozwojem.

Strategia

Strategia Inżynierska Zespołu Produktowego

To zbiór wskazówek i planów określających sposób dostarczania celów biznesowych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów technicznych i ludzkich w procesie produkcyjnym.

Obejmuje szczegółowe określenie procesu dostarczania celów biznesowych, uwzględniając specyfikę produktu, technologii oraz wymagań rynkowych, aby zapewnić skuteczność i konkurencyjność na rynku.

Roadmapa

Praca z roadmapą produktu

To narzędzie służące do analizy opcji i omówienia kolejnych kroków.

Engineering Manager musi mieć świadomość różnic między roadmapą a planem dostawy oraz umiejętność dostosowania podejścia w zależności od potrzeb projektu, zapewniając płynne i skuteczne działanie zespołu inżynieryjnego.

Budowa zespołów

Budowa zespołów i zarządzanie zależnościami

Tworzenie silnych zespołów poprzez łączenie odpowiednich osobowości i umiejętności technicznych jest kluczowym elementem roli Engineering Managera.

Skuteczny menedżer techniczny nie tylko szuka specjalistów o wysokich kompetencjach, ale także tych, których osobowości uzupełniają się, tworząc harmonijne zespoły, utrzymując relacje a w razie potrzeby - rozwiązując konflikty.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem Conwaya, produkt wytwarzany przez organizację będzie odwzorowaniem jej struktury komunikacyjnej. Kształtuj więc docelową architekturę systemu, pracując nad strukturą zespołu i organizacji. Pomogą Ci w tym narzędzia takie, jak Team Topologies.

Lean

Miary i praktyki Lean Development

Wdrażanie praktyk Lean Development oraz analiza metryk Lean i DORA są nieodłącznymi elementami procesu dostarczania. Poznanie i właściwe wykorzystanie tych metryk umożliwia identyfikację obszarów do poprawy oraz usprawnienie efektywności działań Twojego zespołu.

Metryki DORA pozwalają także ocenić dojrzałość procesu dostarczania i wskazać konkretne obszary do doskonalenia, co jest istotne dla osiągania lepszych wyników projektowych. Dodatkowo, rozważanie innych praktyk, takich jak teoria ograniczeń, pozwala identyfikować i eliminować bariery ograniczające wydajność zespołu.

Kultura pracy

Dbanie o kulturę pracy

Aby współpraca w ramach zespołu przebiegała gładko, a ewentualne konflitkty były rozwiązywane szybko, konieczne jest jasne określenie celów i misji zespołu, oraz ustalenie struktury procesów organizacyjnych, takich jak onboarding, zarządzanie zakupami sprzętu i udzielanie feedbacku.

Określone reguły, obejmujące na przykład godziny pracy,czy komunikację zdalną pozwolą każdemu członkowi teamu czuć się pewnie w swojej roli i będą stanowić podwaliny skutecznej i produktywnej pracy nad projektami.

Pamiętaj o ustaleniu zasad komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów oraz określenie wartości, które są istotne dla zespołu, takich jak aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów.

Jak zostać Engineering Managerem?

Aby przejąć rolę Engineering Managera, konieczne jest posiadanie nie tylko głębokiej wiedzy technicznej, ale także umiejętności skutecznego zarządzania zespołem oraz koordynowania działań pomiędzy działami.

Istotne jest także wyważenie aspektów biznesowych i technicznych, co wymaga umiejętności analizy i podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach. Kluczowe jest doskonalenie umiejętności przywódczych, takich jak umiejętne przewodzenie zespołowi, wyznaczanie kierunku oraz budowanie relacji z innymi specjalistami w dziedzinie.

Choć droga do zostania Engineering Managerem nie jest krótka ani łatwa, istnieją podstawowe kompetencje, które można rozwijać stopniowo, począwszy od zdobywania doświadczenia technicznego i przywódczego, poprzez aktywną naukę oraz budowanie relacji z profesjonalistami w branży.

Engineering Managerem nie zostaniesz po weekendowym kursie, w weekend, czy nawet rok. Istnieją jednak podstawowe kompetencje, które z pewnością możesz zacząć przyswajać.

Chcesz zyskać lub udoskonalić swoje kompetencje jako Engineering Manager?

Engineering Manager to nowa rola techniczna, która zaczyna być coraz bardziej popularna z firmach produktowych.

Liderzy biorą odpowiedzialność za prowadzenie zespołów, optymalizację dostarczania, osiąganie celów organizacyjnych. Są kluczowym elementem w stabilnym dostarczaniu wartości dla biznesu i klientów.

Szkolenie “Engineering Manager” pomoże Ci stać się takim liderem.

Zdobędziesz wiedzę, którą w sukcesem wykorzystasz podczas prowadzenia swoich zespołów. Przekrój technik i praktyk pozwolą Ci rozwiązać codzienne problemy pracy zespołowej i organizacyjnej. .

W ramach szkolenia


  • ➤ Nauczysz się przekładać misję firmy na cele zespołu
  • ➤ Zbudujesz roadmapę i plan dla swojego produktu
  • ➤ Opracujesz kształt zespołów dostosowany do problemu
  • ➤ Poznasz miary i praktyki optymalizacji dostarczania
  • ➤ Przeprowadzisz sesje 1-1 ze swoimi współpracownikami

Radek Maziarka

"Ekspert w projektowaniu produktów cyfrowych i procesów inżynierskich w organizacjach."

Działam wewnątrz polskich firm produktowych pracując na szczeblu Engineering Directorów i Engineering Managerów. Na codzień dzielę się zebranym doświadczeniem i pomagam lepiej prowadzić zespoły produktowe, także te o dużej (+50 osób) skali.

W swojej karierze wspierałem już wdrożenia w strukturę ponad 80 developerów na poziomie Engineering Managerów, łącznie z szkoleniami i 1-1 dla EM i ED. Definiowaliśmy odpowiedzialności, i pracowaliśmy hands-on wewnętrznie i z osobami pokrewnymi.

Radek Maziarka