Konsultacje inżynierskie i produktowe

Konsultacje to świetny sposób by szybko rozwiązać najważniejsze dla Ciebie problemy. Omówimy dokładnie twój przypadek, a ja na bazie swojego doświadczenia będę w stanie zaproponować Ci możliwe rozwiązania.

Dodatkowo, po konsultacji otrzymasz ode mnie email z podsumowaniem, a w nim:

 • Lista zaleceń i wskazówek do wdrożenia u Ciebie.
 • Linki do materiałów wideo i artykułów, które zawierają praktyczne porady do Twojej konkretnej sytuacji.
 • Materiały dodatkowe, jak tytuły książek, gdzie możesz poszerzyć wiedzę.

Jak się umówić?

Wybierz dogodny dla Ciebie termin konsultacji:

Tematy konsultacji

Poniżej przedstawiłem przykładowe tematy nad którymi pracowaliśmy z innymi klientami:

 • Jak przeprowadzić warsztat Event Stormingowy?
 • Jak wypracować roadmapę produktową z interesariuszami?
 • Jak zamodelować w kodzie złożony problem biznesowy?
 • Jak ułożyć proces dostarczania oprogramowania w zespole / pomiędzy zespołami?
 • Jak zaprojektować dane rozwiązanie w Azure?

Jak przebiegają konsultacje?

Umawiasz bezpłatną 20 min. konsultację
Spotykamy się online pracując na tablicy wirtualnej
Pomagam Ci zdiagnozować problem
Planujemy kolejne konsultacje

Najczęstsze pytania

Pierwsze konsultacje (20 minut) są za darmo. Każda kolejna godzina to 500 zł/godz. netto. Możesz zarezerwować jedno spotkanie lub umówić się na cykl np. raz na tydzień. W przypadku dłuższych konsultacji możemy się umówić na niższą cenę.

Spotykamy się na Microsoft Teams (przesyłam link do spotkania) bądź na twoim ulubionym komunikatorze.

Spotkania przeprowadzamy na Miro (przesyłam link do tablicy) bądź na twojej ulubionej tablicy wirtualnej.

Nie ma problemu. Daj znać podczas rezerwacji konsultacji, że potrzebujesz więcej czasu. Po otrzymaniu wiadomości przedłużę spotkanie odpowiednio do twoich potrzeb.

Konsultacje zdalne są fakturowane miesięcznie, na podstawie godzin konsultacyjnych przeprowadzonych w danym miesiącu.

Faktura jest wystawiana z 14-28 dniowym terminem płatności.

Rekomendacje

Jak się ze mną pracuje?

 • 100% uwagi skupionej na prowadzonych konsultacjach
 • Dopasowany plan warsztatu do twoich potrzeb
 • Praktyka poparta solidną teorią
 • Skupienie na rzeczywistych problemach
 • Natychamistowa pomoc i dodatkowe materiały

Z chęcią porozmawiam z Tobą o twoich potrzebach i zaproponuję najlepsze rozwiązanie.