W ramach Wrocławskiego JUGa wystąpiłem z prezentacją “Event Storming – zmapuj dowolny proces”. Prezentacja dostępna jest na OneDrive. Jeśli  chciałbyś / chciałabyś nauczyć się przeprowadzać Event Storming na kanwie własnych projektów to polecam moje warsztaty z Event Stormingu. Materiały na których bazowałem: Alberto Brandolini – Introducing EventStorming – https://www.eventstorming.com/book/ Radek Maziarka – Event Storming -…