Szkolenia – Event Storming

Event Storming to lekka i szybka metoda do współdzielenia wiedzy z zespołach i organizacjach. Można ją używać do rozwiązywania problemów informatycznych, ale także problemów biznesowych i organizacyjnych. Świetnie sprawdza się wizualizacji procesów, analizy problemów, brainstormingu usprawnień.

Jest kilka modeli przeprowadzenia tego szkolenia, w zależności od potrzeb klienta. Poniżej przedstawiłem te najpopularniejsze:

Big Picture

Najbardziej standardowy sposób przeprowadzania warsztatu. Skupimy się na przejściu przez wasz problem biznesowy rozkładając go na części pierwsze:

  • znajdując procesy i schematy w nim zawarte
  • definiując persony odpowiedzialne za dane podprocesy
  • określając problemy i możliwości, które jesteśmy w stanie uzyskać
  • wybierając pierwsze elementy do rozpoczęcia nad nimi pracy
  • współdzieląc wiedzę w zespole by każdy miał takie samo zrozumienie procesu

Rezultatem warsztatu jest dobrze zanalizowany proces biznesowy, który posiada zwizualizowane utrudnienia i wąskie gardła. Widzimy całość procesu i możemy zająć się najbardziej istotnymi kwestiami, zamiast skupiać się na mało ważnych elementach. Poprawiona zostaje komunikacja pomiędzy silosami wiedzy co skutkuje mniejszymi problemami w przyszłości. Mając tak dobrze rozpisany proces można rozpoczynać dalsze prace, programistyczne lub analityczne.

Przykład takiej sesji wykonanej dla firmy Rowerek.pl

Projektowanie oprogramowania

Czyli tzw. Event Storming Design Level. Wykorzystywany w celu optymalnego zaprojektowania systemu informatycznego, który planujemy zaimplementować. Pozwala na stworzenie rozwiązania, które jest dobrze zmodularyzowane, łatwe do rozwijania i odporne na przypadki brzegowe. Dodatkowo określimy testy akceptacyjne, które następnie posłużą nam jako „dokumentacja” naszego projektu.

Przeważnie ten warsztat wykonywany jest po Event Stroming Big Picture – chcemy mieć dobrze zanalizowane nasze rozwiązanie by nie tracić czasu na analizę nieprawidłowych założeń.

Przykład takiej sesji wykonywanej dla klienta.

Learn how to Storm

Czyli tzw “Train the trainer” – szkolimy członków zespołu z techniki Event Stormingu, aby byli w stanie przeprowadzać takie warsztaty na kanwie własnych projektów.

Warsztaty te będą miały o wiele szerszą formę niż zwykłe warsztaty przeprowadzane z klientem czy wewnątrz projektu:

  • Przeprowadzę uczestników przez każdy element warsztatów pokazując im zalety i wady każdego z kroków
  • Zaprezentuję szeroką notację, na której podstawie można dostosowywać swoje warsztaty do potrzeby biznesowej
  • Przedstawię podstawy psychologiczne stojące za każdym z punktów szkolenia
  • Podzielę się z uczestnikami doświadczeniem i tzw. good practices które pozwolą lepiej zaadaptować się do sytuacji

Przykład takiej sesji wykonanej na potrzeby DevWarsztatów.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany to skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy lub złap mnie na Twitterze. Jeśli nie przekonałem Cię na tyle, sprawdź moje posty w tematach Event Stormingu 😊