image from Domain-Driven Design

Domain-Driven Design

Rodzaj: Szkolenie
Czas trwania: 2-5 dni
Dla kogo: Zespoły programistyczne, architekci, testerzy
Forma: 20% teoria / 80% praktyka
Miejsce warsztatu: Siedziba klienta lub Zdalnie

Domain-Driven Design stał się de facto domyślnym podejściem, jeśli chcemy zaprojektować odpowiednio zmodularyzowany system. Pozwala on zrozumieć w jaki sposób działa nasza domena biznesowa i jak się dzieli. Następnie zaplanować odpowiedni kształt procesów biznesowych w systemie. Na końcu daje odpowiedź jak te procesy zamodelować i zaprogramować.

Podczas mojego szkolenia chciałbym przekazać Ci wiedzę jak tworzyć modularne systemy, aby na koniec dnia uzyskać z tego mierzalne zyski.

Jeśli interesuje Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną 👇

Skontaktuj się

Po warsztatach

 • Poznasz techniki podziału złożonych domen biznesowych
 • Wypracujesz razem z biznesem odpowiednie zrozumienie problemu biznesowego
 • Zapoznasz się z strategicznymi i taktycznymi wzorcami Domain-Driven Design
 • Uzyskasz wiedzę na temat modularyzacji systemów informatycznych
 • Zaprojektujesz i zaimplementujesz procesy biznesowe w systemie
 • Poznasz praktyki łączenia i separacji różnych konceptów biznesowych

Program Warsztatów

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego warsztatu ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.

 1. Rozróżnienie na wzorce strategiczne i taktyczne
 2. Kiedy stosować to podejście

 1. Różne poziomy Event Stormingu
 2. Event Storming - Big Picture
 3. Określanie poddomen i granic
 4. Wypracowanie definicji i słownika dziedzinowego

 1. Splątanie potrzeb biznesowych
 2. Poddomeny – określanie celów
 3. Rodzaje poddomen - Core, Supporting, Generic
 4. Rozwiązania techniczne dla poddomen

 1. Event Storming - Process Level
 2. Analiza granic i spójności
 3. Podział reguł biznesowych na 6 kategorii
 4. Określanie generycznych obszarów
 5. Możliwe moduły i ich odpowiedzialności

 1. Definicja pojęcia Bounded Context
 2. Przykłady braku kontekstów
 3. Metody dzielenia na Bounded Contexty
 4. Architektura zdarzeniowa
 5. Ostateczna spójność

 1. Event Storming - Design Level
 2. Agregat i inne builiding blocki
 3. 4 warstwy modelu
 4. Przetwarzanie współbieżne
 5. Reguły w modelu i poza nim

 1. Metody komunikacji
 2. Komunikacja synchroniczna
 3. Komunikacja asynchroniczna
 4. Dobre i złe praktyki

 1. Strategie integracji
 2. Określanie odpowiedzialności
 3. Izolacja modułów
 4. Choreografia a orkiestracja

 1. Rozproszone transakcje
 2. Modelowanie nastawione na brak transakcji
 3. Wzorzec sagi
 4. Wzorzec process managera

 1. Od czego zacząć
 2. Rozdział obszarów bezstanowych
 3. Rozdział obszarów stanowych
 4. Wzorce podziału bazy danych
 5. Wzorce podmiany aplikacji