image from Engineering Manager

Engineering Manager

Czas trwania: 3 dni+ / 20 godzin+
Dla kogo: Zespoły programistyczne, architektci
Forma: 40% teoria / 60% praktyka
Miejsce warsztatu: Siedziba klienta lub Zdalnie

Engineering Manager to nowa rola techniczna, która zaczyna być coraz bardziej popularna z firmach produktowych. Liderzy biorą odpowiedzialność za prowadzenie zespołów, optymalizację dostarczania, osiąganie celów organizacyjnych. Są kluczowym elementem w stabilnym dostarczaniu wartości dla biznesu i klientów.

Szkolenie “Engineering Manager” pomoże Ci stać się takim liderem. Zdobędziesz wiedzę, którą w sukcesem wykorzystasz podczas prowadzenia swoich zespołów. Przekrój technik i praktyk pozwoli Ci rozwiązać codzienne problemy pracy zespołowej i organizacyjnej.

Jeśli interesuje Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną 👇

Skontaktuj się

Po warsztatach

 • Nauczysz się przekładać misję firmy na cele zespołu
 • Zbudujesz roadmapę i plan dla swojego produktu
 • Opracujesz kształt zespołów dostosowany do problemu
 • Poznasz miary i praktyki optymalizacji dostarczania
 • Przeprowadzisz sesje 1-1 ze swoimi współpracownikami

Program warsztatów

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego warsztatu ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.

 1. Odpowiedzialności Engineering Managera
 2. Cechy Engineering Managera
 3. Sesja pokazowa pracy managera

 1. Misja i wizja firmy
 2. Cele organizacyjne
 3. Strategia inżynierska organizacji
 4. Cele biznesowe produktu
 5. Strategia inżynierska zespołu produktowego

 1. Interesariusze
 2. Roadmapa i plan
 3. Podział prac
 4. Zależności
 5. Priorytety

 1. Struktura organizacji a struktura systemu - Prawo Conway'a
 2. Zależności między zespołami - Team Topologies
 3. Kultura pracy
 4. Kontrakt zespołowy
 5. Zarządzanie zmianą

 1. Praca zwinna
 2. Praca planowana
 3. Co wybierać kiedy
 4. Metody skalowania

 1. Metryki i praktyki Lean
 2. Teoria ograniczeń - wąskie gardła
 3. Metryki DORA
 4. Pozostałe praktyki optymalizacji pracy

 1. Sesje 1-1 i feedback dla pracowników
 2. Performance review i cele długofalowe
 3. Planowanie ścieżki kariery pracowników

 1. Budowa docelowego profilu kandydata
 2. Proces rekrutacyjny
 3. Ocena kandydatów
 4. Proces onboardingowy

 1. Modele pracy zespołowej
 2. Poziomy delegowania
 3. Podejmowanie decyzji

 1. Organizacja zadań i procesów
 2. Organizacja informacji
 3. Zarządzanie czasem

 1. Podstawy budżetowania
 2. Budżet zespołowo-szkoleniowy
 3. Arkusz budżetowy