Event Storming - Analiza wymagań biznesowych

image from Event Storming - Analiza wymagań biznesowych
Czas trwania:
1-2 dni
Grupa docelowa:
Zespoły programistyczne, architekci, analitycy, kadra zarządzająca
Forma:
10% teoria / 90% praktyka
Miejsce warsztatu:
Siedziba klienta lub Zdalnie

Event Storming świetnie nadaje się do analizy wymagań i procesów biznesowych. Skupimy się na przejściu przez problem biznesowy rozkładając go na części pierwsze. W rozwiązanie problemu będą zaangażowane wszystkie osoby zgromadzone na warsztacie, niezależnie od twoich podziałów organizacyjnych. Może być to problem zarówno informatyczny, jak i dotyczący dowolnego procesu biznesowego, marketingowego czy menadżerskiego.

Rezultatem warsztatu jest dobrze zanalizowany proces biznesowy, a także wspólna wiedza wszystkich członków zespołu. Praca idzie efektywniej, wiemy na czym się skupiać i co przynosi nam największą wartość.

Jeśli interesowałby Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną. Przeczytaj również rekomendacje.

Wiedza uzyskiwana na warsztacie:

 • Zrozumienie skali problemu z którym się zmagasz
 • Zdefiniowanie podprocesów i relacji między nimi
 • Wizualizacja utrudnień i wąskich gardeł
 • Analiza możliwych rozwiązań i usprawnień procesu
 • Uspójnienie zrozumienia problemu wewnątrz zespołu i wyłapanie błędów
 • Poprawa komunikacji pomiędzy grupami

Program warsztatów:

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego szkolenia ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.
 • Eksploracja procesów
 • Strukturyzacja procesów
 • Analiza grup i stron zewnętrznych
 • Wypracowanie definicji i słownika dziedzinowego
 • Definicja usprawnień
 • Określenie metryk i ryzyk
 • Wybór pierwszych akcji