image from Event Storming: Analiza wymagań biznesowych

Event Storming: Analiza wymagań biznesowych

Rodzaj: Warsztat
Czas trwania: 1-2 dni
Dla kogo: Zespoły programistyczne, architekci, analitycy, kadra zarządzająca
Forma: 10% teoria / 90% praktyka
Miejsce warsztatu: Siedziba klienta lub Zdalnie

Event Storming świetnie nadaje się do analizy wymagań i procesów biznesowych. Skupimy się na przejściu przez problem biznesowy rozkładając go na części pierwsze. W rozwiązanie problemu będą zaangażowane wszystkie osoby zgromadzone na warsztacie, niezależnie od twoich podziałów organizacyjnych. Może być to problem zarówno informatyczny, jak i dotyczący dowolnego procesu biznesowego, marketingowego czy menadżerskiego.

Rezultatem warsztatu jest dobrze zanalizowany proces biznesowy, a także wspólna wiedza wszystkich członków zespołu. Praca idzie efektywniej, wiemy na czym się skupiać i co przynosi nam największą wartość.

Jeśli interesuje Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną 👇

Skontaktuj się

Po warsztatach

 • Zrozumiesz skalę problemu z którym się zmagasz
 • Zdefiniujesz podprocesy i relację między nimi
 • Zwizualizujesz utrudnienia i wąskie gardła
 • Wykonasz analizę możliwych rozwiązań i usprawnień procesu
 • Uspójnisz zrozumienie problemu wewnątrz zespołu i wyłapanie błędów
 • Poprawisz komunikację pomiędzy grupami

Program warsztatów

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego warsztatu ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.

 1. Notacja warsztatowa
 2. Różne rozumienie zdarzeń biznesowych
 3. Techniki pracy z tablicą (wirtualną)

 1. Eksploracja procesów
 2. Strukturyzacja procesów
 3. Analiza grup i stron zewnętrznych
 4. Wypracowanie definicji i słownika dziedzinowego
 5. Definicja usprawnień
 6. Określenie metryk i ryzyk
 7. Wybór głównych obszarów działania

 1. Example Mapping
 2. User Story Mapping
 3. Value-Stream Mapping
 4. Core Domain Charts

 1. Macierz zysków i strat
 2. Plan krótkoterminowy i długoterminowy
 3. Szacunki estymacyjne