Event Storming - Projektowanie oprogramowania

image from Event Storming - Projektowanie oprogramowania
Czas trwania:
1-2 dni
Grupa docelowa:
Zespoły programistyczne, architekci, testerzy
Forma:
10% teoria / 90% praktyka
Miejsce warsztatu:
Siedziba klienta lub Zdalnie

Nazywany również tzw. Event Storming Design Level. Wykorzystywany w celu optymalnego zaprojektowania systemu informatycznego, który planujemy zaimplementować. Pozwala na stworzenie rozwiązania, które jest dobrze zmodularyzowane, łatwe do rozwijania i odporne na przypadki brzegowe. Dodatkowo określimy testy akceptacyjne, które następnie posłużą nam jako „dokumentacja” naszego projektu.

Rezultatem warsztatu jest prawidłowo zaplanowany proces informatyczny. Mamy zrozumienie w jaki sposób system powinien działać, jak się komunikować i jak dzielić się informacjami. Możemy podzielić pracę naszego zespołu by tworzyć stopniowo gotowe rozwiązanie.

Jeśli interesowałby Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną. Przeczytaj również rekomendacje.

Wiedza uzyskiwana na warsztacie:

 • Określenie modułów / obszarów możliwych do niezależnej implementacji
 • Opracowanie planu na integrację modułów między sobą
 • Wizualizacja szczegółów biznesowych i technicznych
 • Możliwa roadmapa pracy nad projektem
 • Właściwe praktyki architektoniczne zaplanowane w systemie

Program warsztatów:

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego szkolenia ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.
 • Definicja komend / polityk / reguł / operacji
 • Wizualizacja widoków danych
 • Określenie powiązania z systemami zewnętrznymi
 • Zdefiniowanie obiektów biznesowych
 • Określenie testów akceptacyjnych
 • Opracowanie planu czasowego wdrożenia systemu