image from Event Storming: Projektowanie systemu

Event Storming: Projektowanie systemu

Rodzaj: Warsztat
Czas trwania: 1-2 dni
Dla kogo: Zespoły programistyczne, architekci, testerzy
Forma: 20% teoria / 80% praktyka
Miejsce warsztatu: Siedziba klienta lub Zdalnie

Wykorzystywany w celu optymalnego zaprojektowania systemu informatycznego, który planujemy zaimplementować. Pozwala na stworzenie rozwiązania, które jest dobrze zmodularyzowane, łatwe do rozwijania i odporne na przypadki brzegowe. Dodatkowo określimy testy akceptacyjne, które następnie posłużą nam jako „dokumentacja” naszego projektu.

Rezultatem warsztatu jest prawidłowo zaplanowany system informatyczny. Mamy zrozumienie w jaki sposób system powinien działać, jak się komunikować i jak dzielić się informacjami. Możemy podzielić pracę naszego zespołu by tworzyć stopniowo gotowe rozwiązanie.

Jeśli interesuje Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną 👇

Skontaktuj się

Po warsztatach

 • Zaprojektujesz model działania swojego systemu
 • Określisz moduły / obszary do niezależnej implementacji
 • Opracujesz plan na integrację modułów między sobą
 • Zwizualizujesz szczegóły biznesowe i techniczne
 • Zbudujesz roadmapę pracy nad systemem
 • Wprowadzisz właściwe praktyki architektoniczne do systemu

Program warsztatów

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego warsztatu ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.

 1. Notacja warsztatowa
 2. Różne rozumienie zdarzeń biznesowych
 3. Techniki pracy z tablicą (wirtualną

 1. Eksploracja procesów
 2. Strukturyzacja procesów
 3. Analiza grup i stron zewnętrznych
 4. Wypracowanie definicji i słownika dziedzinowego
 5. Definicja usprawnień
 6. Określenie metryk i ryzyk
 7. Wybór głównych obszarów działania

 1. Eksploracja procesu
 2. Komendy
 3. Read Modele
 4. Polityki
 5. Analiza granic i spójności
 6. Single Source of Truth
 7. Podział reguł biznesowych na 6 kategorii

 1. Agregat i inne builiding blocki
 2. 4 warstwy modelu
 3. Przetwarzanie współbieżne
 4. Reguły w modelu i poza nim

 1. Czym jest model C4
 2. Context
 3. Container
 4. Component
 5. Code
 6. Automatyzacja tworzenia modeli

 1. Podstawy Domain Driven Design
 2. Bounded Context
 3. Podstawy modelowania
 4. Strategie dekompozycji
 5. Reużywalność