image from Tech Lead

Tech Lead

Czas trwania: 3 dni+ / 20 godzin+
Dla kogo: Zespoły programistyczne, architekci
Forma: 40% teoria / 60% praktyka
Miejsce warsztatu: Siedziba klienta lub Zdalnie

Dziś jako lider techniczny potrzebujesz znacznie szerszych umiejętności niż dawniej. Zwykliśmy myśleć, że liderzy techniczni muszą jedynie posiadać wiedzę techniczną. Jednak posiadanie odpowiednich umiejętności technicznych to tylko czubek góry lodowej. Potrzebujesz również współpracować z biznesem, definiować i oceniać rozwiązania, planować pracę, dowodzić zespołem. Bardzo szeroki zakres umiejętności.

Szkolenie “Tech Lead” pomoże Ci zdobyć te umiejętności. Poznasz techniki, które pomogą Ci w codziennej pracy na każdym szczeblu działania. Kompleksowe szkolenie da Ci umiejętności potrzebne do pokonania każdego wyzwania, które stanie na Twojej drodze.

Jeśli interesuje Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną 👇

Skontaktuj się

Po warsztatach

 • Nauczysz się współpracować z biznesem wykorzystując drivery biznesowe i architektoniczne
 • Określisz propozycje rozwiązań oraz kompromisy i sposoby ich mitygacji
 • Opracujesz plan wdrożenia wybranego rozwiązania wraz z zależnościami
 • Zwizualizujesz modele architektoniczne
 • Poznasz techniki wspołpracy zespołowej nad projektem architektury i codziennej pracy

Program warsztatów

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego warsztatu ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.

 1. Odpowiedzialności lidera technicznego
 2. Cechy lidera technicznego
 3. Sesja pokazowa pracy lidera technicznego

 1. Drivery biznesowe - wymagania, cele, ryzyka
 2. Drivery architektoniczne
 3. Atrybuty jakościowe
 4. Kryteria odbioru architektury

 1. Wzorce aplikacyjne
 2. Wzorce integracyjne
 3. Wzorce mikroserwisów
 4. Wzorce procesów rozproszonych
 5. Wzorce przechowywania danych

 1. Przypadki użycia i diagramy
 2. Event Storming Process Level
 3. BDD - specyfikacja pracy systemu
 4. Diagramy architektury - model C4
 5. Diagramy sekwencji, kontrakty API
 6. Event Storming Design Level

 1. Modele pracy zespołowej
 2. Określanie celów projektowania
 3. Delegowanie odpowiedzialności
 4. Różne typy osobowości

 1. Definiowanie różnych propozycji rozwiązania
 2. Określanie kompromisów
 3. Wybór rozwiązania na podstawie driverów
 4. Decyzje architektoniczne

 1. Identyfikacja ryzyk - ludzie, procesy, technologie
 2. Ocena ryzyk - prawdopodobieństwo i wpływ
 3. Określanie sposobów mitygacji

 1. Podział prac na mniejsze zadania
 2. Ustalanie zależności między zadaniami
 3. Priorytety dostarczania
 4. Eksperymenty

 1. Request for Comments
 2. Architectural Decision Record
 3. Procesy dookoła dokumentacji

 1. Ocena realizacji wymagań na podstawie driverów
 2. Strategia testowania i jakości
 3. Obserwowalność, monitoring, obsługa błędów
 4. Dobre praktyki pracy zespołowej