image from Transformacja Legacy

Transformacja Legacy

Rodzaj: Warsztat
Czas trwania: 3-7 dni
Dla kogo: Zespoły programistyczne, architekci, analitycy, kadra zarządzająca
Forma: 10% teoria / 90% praktyka
Miejsce warsztatu: Siedziba klienta lub Zdalnie

Warsztat “Transformacja Legacy” jest wykorzystywany gdy chcemy zmienić kształt istniejącego systemu. System działa i przynosi zyski. Jednocześnie dodawanie nowych funkcji jest bardzo uciążliwe i czasochłonne. Chcemy w stopniowy sposób zmieniać system, tak aby wdrażanie nowych procesów biznesowych było prostsze.

Rezultatem warsztatu jest gotowy plan do działania. Mamy zrozumienie w jaki sposób przenieść obecne możliwości systemu do nowego kształtu. Widzimy w jaki sposób stopniowo zastępować obecną funkcjonalność nową. Dostrzegamy również, które obszary pozostaną niezmienne. Możemy podzielić pracę naszego zespołu by tworzyć stopniowo gotowe rozwiązanie.

Jeśli interesuje Cię ten warsztat skontaktuj się ze mną 👇

Skontaktuj się

Po warsztatach

 • Określisz główne cele związane z transformacją Legacy
 • Zwizualizujesz jak działa system oraz wskażesz istniejące problemy
 • Wybierzesz obszar zmiany, na podstawie realnych kosztów i zysków
 • Zbudujesz rzeczywisty plan na przebudowę systemu
 • Określisz docelowy podział na moduły oraz ich integrację
 • Przebudujesz części systemu bez zatrzymywania pracy całości

Program warsztatów

Program opisany poniżej jest propozycją - do każdego warsztatu ustalamy dedykowany program na podstawie twoich potrzeb.

 1. Goal Storming
 2. Podział celów na krótko i długoterminowe
 3. Zdefiniowanie celów na transformację

 1. Wysokopoziomowy spis procesów
 2. Zdefiniowanie obszarów głównych i wspomagających
 3. Określenie miejsca startu

 1. Sesje Event Storming nad poszczególnymi procesami
 2. Zbudowanie diagramów sekwencji
 3. Określenie problemów i ograniczeń
 4. Propozycja usprawnień i nowych rozwiązań

 1. Zdefiniowanie zależności pomiędzy obszarami
 2. Określenie problemów na styku obszarów
 3. Opisanie systemów zewnętrznych wpływających na proces
 4. Podsumowanie informacji i znalezienie główych miejsc zmiany

 1. Wysokpoziomowy graf zależności systemu
 2. Określenie kryterium zysków / strat
 3. Wybranie obszarów do dalszej pracy
 4. Zdefiniowanie Proof of Concept dla wybranych obszarów

 1. Bounded Context Canvas
 2. Strategie dekompozycji
 3. Wybranie głównych czynników architektonicznych
 4. Zdefiniowanie docelowych modułów systemowych

 1. Event Storming Process Level
 2. Event Modeling
 3. Zdefiniowanie niskopoziomowych procesów
 4. Strategie integracji
 5. Strategie reużywalności

 1. Core Domain Charts
 2. Wardley Maps
 3. Propozycja potencjalnych obszarów do zakupu
 4. Zdefiniowanie wyróżnika biznesowego dla obszaru
 5. Określenie złożoności technicznej
 6. Określenie położenia komponentu na linii ewolucji
 7. Wybór obszarów do zakupu i sposobów integracji

 1. Identyfikacja ryzyk i ich ograniczenie
 2. Tworzenie obszarów bezstanowych
 3. Tworzenie obszarów stanowych
 4. Dekompozycja i migracja danych
 5. Praca równoległa dwóch rozwiązań
 6. Spójność transakcji biznesowych