Event Storming - Big Picture

image from Event Storming - Big Picture

Czas trwania:

1-2 dni

Grupa docelowa:

Zespoły programistyczne, kadra zarządzająca, HR

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta

Opis WARSZTATU

Event Storming  - Big Picture to najbardziej standardowy sposób przeprowadzania warsztatu. Skupimy się na przejściu przez problem biznesowy rozkładając go na części pierwsze. W rozwiązanie problemu będą zaangażowane wszystkie osoby zgromadzone na sali, niezależnie od twoich podziałów organizacyjnych. Może być to problem zarówno informatyczny, jak i dotyczący dowolnego procesu HR’owego, marketingowego czy menadżerskiego.

Rezultatem warsztatu jest dobrze zanalizowany proces biznesowy, wraz z uwspólnionym zrozumieniem wszystkich członków warsztatu. Można od razu zaczynać pracować nad zdefiniowanymi celami. Jeśli interesuje Cię ten temat skontaktuj się ze mną.

Wiedza uzyskana na WARSZTACIE:

 • Zrozumienie skali problemu z którym się zmagasz
 • Zdefiniowanie podprocesów i relacji między nimi
 • Wizualizacja utrudnień i wąskich gardeł
 • Analiza możliwych rozwiązań i usprawnień procesu
 • Uspójnienie zrozumienia problemu wewnątrz zespołu i wyłapanie błędów
 • Poprawa komunikacji pomiędzy grupami

Możliwy zakres WARSZTATU:

 • Eksploracja procesów
 • Strukturyzacja procesów
 • Analiza grup i stron zewnętrznych
 • Definicja usprawnień
 • Określenie metryk i ryzyk
 • Wybór pierwszych akcji