Event Storming - Projektowanie oprogramowania

image from Event Storming - Projektowanie oprogramowania

Czas trwania:

1-2 dni

Grupa docelowa:

Zespoły programistyczne

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta / Zdalnie

Opis WARSZTATU

Nazywany również tzw. Event Storming Design Level. Wykorzystywany w celu optymalnego zaprojektowania systemu informatycznego, który planujemy zaimplementować. Pozwala na stworzenie rozwiązania, które jest dobrze zmodularyzowane, łatwe do rozwijania i odporne na przypadki brzegowe. Dodatkowo określimy testy akceptacyjne, które następnie posłużą nam jako „dokumentacja” naszego projektu. Jeśli interesuje Cię ten temat skontaktuj się ze mną.

Przed tym warsztatem wymagane jest zrealizowanie jego poprzedniej części - Big Picture.

Wiedza uzyskana na WARSZTACIE:

  • Informacja na temat najlepszych praktyk modelowania aplikacji
  • Określenie modułów / obszarów możliwych do niezależnej implementacji
  • Opracowanie planu na integrację modułów między sobą
  • Wizualizacja szczegółów biznesowych i technicznych
  • Możliwy timeline pracy nad projektem

Możliwy zakres WARSZTATU:

  • Definicja komend / polityk / reguł / operacji
  • Wizualizacja widoków danych
  • Zdefiniowanie obiektów biznesowych
  • Określenie testów akceptacyjnych
  • Opracowanie planu czasowego wdrożenia systemu