Event Storming - Train the trainer

image from Event Storming - Train the trainer

Czas trwania:

1-2 dni

Grupa docelowa:

Zespoły programistyczne, kadra zarządzająca, HR

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta

Opis WARSZTATU

Szkolę członków zespołu z techniki Event Stormingu, aby byli w stanie przeprowadzać takie warsztaty na kanwie własnych projektów. Warsztaty te będą miały o wiele szerszą formę niż zwykłe warsztaty przeprowadzane z klientem czy wewnątrz projektu.

Warsztat ten jest przeprowadzany dla np.:

  • Nowych zespołów chcących wejść w świat Event Stormingu
  • Analityków biznesowych chcących poznać nowe narzędzie ułatwiające poznawanie domeny klienta
  • Project managerów szukających techniki zbliżającej świat techniczny ze światem biznesowym

Jeśli interesuje Cię ten temat skontaktuj się ze mną.

Wiedza uzyskana na WARSZTACIE:

  • Umiejętność przeprowadzania warsztatów w swojej firmie / organizacji
  • Wady i zalety każdego z kroków warsztatu
  • Szeroka notacja dostosowywalna do potrzeby biznesowej
  • Podstawy psychologiczne stojące za każdym elementem Event Stormingu
  • Dobre i złe praktyki przeprowadzanej sesji
  • Rozwiązania trudnych sytuacji podczas warsztatu

Możliwy zakres WARSZTATU: