Loosely-Coupled Architecture

image from Loosely-Coupled Architecture

Czas trwania:

1-2 dni

Grupa docelowa:

Architekci, developerzy, devopsi

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta

Opis szkolenia

Architektura “Loosely-Coupled” jest kluczowa by osiągać wysoką częstotliwość wdrożeń i jakość produkcji. Bez niej wszystkie nasze działania mogą byc hamowane przez czynniki zewnętrzne - komponenty / systemy / zespoły.

Podczas mojego szkolenia chciałbym przekazać Ci wiedzę jak luźno powiązana architektura daje możliwość osiągnięcia wysokiej efektywności pracy przy jednoczesnej wysokiej autonomii. Pracujemy niezależnie, a jednocześnie wciąż mamy pewność, że cały system działa jak należy. Jeśli interesuje Cię ten temat skontaktuj się ze mną.

Wiedza uzyskana na szkoleniu:

 • Informacja jak architektura luźno powiązana wpływa na system pracy
 • Zasady projektowania systemów w oparciu o Loosely-Coupled Architecture
 • Najczęstsze sposoby łamiania architektury luźno powiązanej
 • Wiedza jak budować zespoły by działały niezależnie

Możliwy zakres szkolenia:

 • Podstawy Loosely-Coupled Architecture

  • Pryncypia Loosely-Coupled Architecture
  • Badania na temat Loosely-Coupled Architecture
  • Wykorzystanie Loosely-Coupled Architecture
  • Loosely-Coupled Architecture a System Thinking
 • Zasady Loosely-Coupled Architecture

  • Miary spójności
  • Miary złączenia
  • Miara częstotliwości zmian
  • Trade-offy
 • Najczęstsze łamania Loosely-Coupled Architecture

  • DRY
  • Over-responsibility
  • Shared database
  • Temporal Coupling
 • Mikroserwisy a Loosely-Coupled Architecture

  • Definicja zachowań
  • Definicja granic
  • Definicja integracji
  • Najczęstsze problemy
 • Socjotechniczne wzorce

  • Zespoły programistyczne a Loosely-Coupled Architecture
  • Prawo Conway’a
  • Zespoły nastawione na aktywności i rezultaty
  • Wzorce pracy zespołowej