Team Leader

image from Team Leader

Czas trwania:

1-2 dni

Grupa docelowa:

Zespoły programistyczne, kadra zarządzająca

Miejsce szkolenia:

Siedziba klienta

Opis WARSZTATU

Celem warsztatu jest przekazanie wszechstronnej wiedzy na temat praktyk pracy liderskiej. Przedstawienie jak lider może potęgować rezultaty zespołu, bądź powodować, że efektywność będzie spadać. Zapoznanie się z czynnikami psychologicznymi, które w niewidoczny sposób wpływają na pracę twojej drużyny.

Po warsztacie uczestnicy posiadają szeroki wachlarz technik i umiejętności by skutecznie zarządzać pracą swoich zespołów. Jeśli interesuje Cię ten temat skontaktuj się ze mną.

Wiedza uzyskana na WARSZTACIE:

 • Główne zasady dotyczące dowodzenia pracą zespołu
 • Umiejętność prawidłowego powierzania zadań zespołowi
 • Techniki motywacyjne i wspierające zespół
 • Czynniki psychologiczne wpływające na pracę zespołu

Wiedzę z warsztatów opisałem w kilku postach na moim blogu.

Możliwy zakres WARSZTATU:

 • Kim jest lider - szeroki punkt widzenia
 • Przywódzctwo zespołu
 • Podstawy delegacji zadań
 • Zarządzanie zmianami
 • Myślenie strategiczne i taktyczne
 • Atmosfera pracy a wyniki pracy
 • Motywacja członków zespołu
 • Feedback dla członków zespołu
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Efektywna komunikacja