image from Synchronizacja czasu pomiędzy serwerem i przeglądarką

Synchronizacja czasu pomiędzy serwerem i przeglądarką

Podczas pisania aplikacji konkursowej na konferencję WROC# pojawił się ciekawy problem, który wydał mi się warty opisania. O danej godzinie, podczas przerwy, administrator aplikacji uruchamiał test. Następnie, podczas 10 minut, każda z zarejestrowanych osób mogła odpowiedzieć na pytanie testowe i wziąć udział w konkursie.

Jedną z funkcjonalności tej aplikacji był licznik czasu przy pytaniu testowym, który odmierzał czas do zakończenia konkursu. Gdy czas doszedł do zera, strona przekierowywała uczestnika konkursu na stronę z informacją o zakończeniu testu. Dana funkcjonalność działała świetnie na komputerze lokalnym, ale po uruchomieniu aplikacji na chmurze Azure okazało się, że użytkownik jest około 2 minuty do przodu w stosunku do czasu na serwerze. Powodowało to problemy z zakończeniem testu - strona przekierowywała użytkownika na podsumowanie, które jeszcze w tym momencie nie było dostępne.

Ratunkiem okazał się poniższy kod:

(function () {
  var timeSync = {};
  window.timeSync = timeSync;

  timeSync.url = "/Home/GetServerTime";
  timeSync.httpMethod = "GET";
  timeSync.dataType = "json";
  timeSync.contentType = "application/json; charset=utf-8";

  timeSync.getTimeDifference = function () {

    var roundTripStart = new Date();
    var clientTime = new Date();

    return $.ajax({
      type: timeSync.httpMethod,
      url: timeSync.url,
      dataType: timeSync.dataType,
      contentType: timeSync.contentType,
      async: false
    })
    .then(function (serverTimeString) {
        var roundTrip = new Date().getTime() - roundTripStart.getTime();

        var serverTime = new Date(serverTimeString);


        var timeDifference = (serverTime.getTime() - roundTrip) - clientTime.getTime();

        return timeDifference;
      });
  }
})()

Jest to funkcja, która pozwala pobrać aktualny czas z serwera i wyliczyć różnicę pomiędzy przeglądarką a zdalnym serwisem. Wzorowałem się na poście, który jednak w rzeczywistym zastosowaniu nie działał poprawnie, a dodatkowo potrzebował kolejnych bibliotek do działania. Tutaj mamy prosty fragment, który robi dokładnie to co potrzebujemy - pobiera czas z serwera, odejmuje czas potrzebny na obsługę żądania i zwraca różnicę pomiędzy czasem serwerowym, a przeglądarką. Do poprawnego działania będziemy potrzebować jeszcze kontrolera HomeController, który będzie zwracał nam odpowiednio sformatowaną godzinę.

public class HomeController : Controller
{
	public ActionResult GetServerTime()
	{
		return Json(DateTime.Now.ToString("yyyy'-'MM'-'ddTHH':'mm':'ss.fff%K"), JsonRequestBehavior.AllowGet);
	}
}

Samo wywołanie jest bardzo proste - wywołujemy metodę getTimeDifference i w momencie odczytania różnicy czasów używamy jej do zsynchronizowania naszych dat wyświetlanych użytkownikowi. W aplikacji WROC# użyłem tej metody by poprawnie obsłużyć zakończenie czasu testu.

window.timeSync
	.getTimeDifference()
	.done(function (timeDifference) {
		var endDateString = '@Model.EndDate.ToString("o")';
		var endDate = new Date(endDateString);

		var clientEndDateTicks = endDate - timeDifference;

		var clientEndDate = new Date(clientEndDateTicks);

		// użycie liczniak jQuery który odmierza czas i przekierowuje na stronę podsumowania gdy czas się skończy
	});

Jeśli ktoś był na WROC# to wie, że synchronizacja działała poprawnie, więc z pełnym zaufaniem mogę wam polecić ten kod :)


Comments:

dotnetomaniak.pl - Apr 1, 2016

Synchronizacja czasu pomiędzy serwerem i przeglądarką | RadBlog

Dziękujemy za dodanie artykułu - Trackback z dotnetomaniak.pl

comments powered by Disqus