image from FluentValidation – integracja z ASP.NET Web API

FluentValidation – integracja z ASP.NET Web API

W poprzednim poście z cyklu FluentValidation pokazałem jak dodać FluentValidation do ASP.NET MVC.  W takim razie pora na pokaz integracji z ASP.NET Web API.

Zaczynamy od dodania do naszego projektu biblioteki łączącej FluentValidation z WebApi.

Install-Package FluentValidation.WebAPI

Następnie w miejscu startu aplikacji (u mnie jest to Application_Start Global.asax) dodajemy kod odpowiedzialny za połączenie FluentValidation z domyślną walidacją WebAPI.

FluentValidationModelValidatorProvider.Configure(GlobalConfiguration.Configuration);

W przypadku używania FluentValidation także z MVC może wystąpić problem z identycznymi nazwami klas przez co trzeba się posiłkować dodaniem przedrostka przestrzeni nazw.

Do walidacji użyjemy tego samego modelu i walidatora, co w poprzednim poście:

[Validator(typeof(UserViewModelValidator))]
public class UserViewModel
{
  public string UserName { get; set; }

  public string Email { get; set; }

  public string Password { get; set; }
}

public class UserViewModelValidator: AbstractValidator<UserViewModel>
{
  public UserViewModelValidator()
  {
    this.RuleFor(r => r.UserName).NotEmpty().Length(0, 50);

    this.RuleFor(r => r.Email).NotEmpty().EmailAddress().Length(0, 100);

    this.RuleFor(r => r.Password).NotEmpty().Length(6, 50);
  }
}

Następnie stwórzmy prosty kontroler zwracający informacje o nieudanej walidacji użytkownika, w przypadku błędów walidacji:

public class UserController : ApiController
{
  public HttpResponseMessage PostUser(UserViewModel user)
  {
    if (!ModelState.IsValid)
    {
      return new HttpResponseMessage
        {
          StatusCode = HttpStatusCode.BadRequest,
          Content = new StringContent("Validation failed.")
        };
    }
      
    // create user

    return this.Request.CreateResponse(HttpStatusCode.Created);
  }
}

Uruchamiając Postmana i wysyłając proste żądanie dostajemy poprawną odpowiedź: chrome_2016-04-12_22-04-22

Czyli nasza walidacja działa - dostajemy błąd HTTP 400 i komunikat błędu.

Filtr walidacyjny

Aby uprościć sobie życie i nie dodawać za każdym razem sprawdzania walidacji w akcji kontrolera proponowałbym stworzenie prostego filtra walidacyjnego. Miałby on za zadanie podpięcie się przed wykonaniem metody i sprawdzenie czy model jest poprawny. Kiedy zachodzi problem walidacji modelu, zwracamy odpowiednią dla nas wiadomość - może to być prosta lista błędów, ale nic nie szkodzi nam na przeszkodzie by pogrupować te błędy i zwrócić bardziej skomplikowany obiekt. Moja implementacja filtra:

public class ModelStateFilterAttribute : ActionFilterAttribute
{
  public override void OnActionExecuting(HttpActionContext actionContext)
  {
    if (!actionContext.ModelState.IsValid)
    {
      var errors = actionContext.ModelState
             .Values.SelectMany(v => v.Errors)
             .Select(e => e.ErrorMessage);

      actionContext.Response =
             actionContext.Request.CreateResponse(HttpStatusCode.BadRequest, errors);
    }
  }
}

Postawiłem na prostotę. Dziedziczę po klasie _ActionFilterAttribute, która umożliwia podpięcie się pod akcje kontrolera. _W metodzie _OnActionExecuting _sprawdzam, czy _ModelState _jest prawidłowy. Jeśli nie, to iteruję po wszystkich błędach i zwracam je jako listę do użytkownika. W takim przypadku metoda kontrolera się bardzo upraszcza:

public HttpResponseMessage PostUser(UserViewModel user)
{    
  // create user

  return this.Request.CreateResponse(HttpStatusCode.Created);
}

Nie potrzebujemy dodatkowego kodu walidacyjnego - wszystko załatwia nam filtr. Zostaje tylko podpiąć nasz filtr do WebAPI - u mnie dzieje się to w pliku WebApiConfig.

config.Filters.Add(new ModelStateFilterAttribute());

Dzięki temu, przy identycznym żądaniu z Postmana, dostajemy listę błędów modelu. chrome_2016-04-12_22-27-31

Podsumowanie

Dodanie FluentValidation do _ASP.NET WebAPI _nie różni się skomplikowaniem od dodania integracji do _ASP.NET MVC _ - jest równie proste. Z pomocą filtrów jesteśmy w stanie uprościć proces walidacji, przez co nie dodajemy dodatkowego kodu w naszych kontrolerach. Kod jest o wiele czystszy i czytelniejszy.

Standardowo, wszystkie pokazane tutaj przykłady są na GitHubie.


Comments:

dotnetomaniak.pl - Apr 2, 2016

FluentValidation – integracja z ASP.NET Web API | RadBlog

Dziękujemy za dodanie artykułu - Trackback z dotnetomaniak.pl

comments powered by Disqus