Przedstawione przeze mnie do tej pory przykłady walidacji były zdecydowanie prostymi walidacjami – wszystkie dane zawierały się w modelu walidowanym. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba sięgnięcia do zewnętrznych zasobów – bazy danych / cache / serwisów zewnętrznych. Mając w pamięci 5 zasadę SOLID’a warto by takie zależności wstrzykiwać do walidatora, zamiast tworzyć je bezpośrednio w konstruktorze. Kod będzie lepiej utrzymywalny i testowalny. Ja w moim przykładzie chciałbym wam pokazać wstrzykiwanie zależności do walidatorów dla ASP.NET MVC i ASP.NET WebAPI.

Na samym początku stwórzmy repozytorium użytkowników, które będziemy wstrzykiwać do walidatora. Ponieważ w przykładzie nie używam bazy danych, repozytorium będzie zwracało domyślną listę obiektów:

public class UserRepository:IUserRepository
{
  public IEnumerable<User> GetAll()
  {
    return new User[]
    {
      new User() {Id = 1, Email = "john@gmail.com", UserName = "john", Password = "123456"},
      new User() {Id = 2, Email = "rick@gmail.com", UserName = "rick", Password = "654321"},
    };
  }
}

public interface IUserRepository
{
  IEnumerable<User> GetAll();
}

Następnie do walidatora UserViewModel wstrzyknijmy powyższe repozytorium i dodajmy regułę walidacji o unikalnym emailu.

public class UserViewModelValidator : AbstractValidator<UserViewModel>
{
  private IUserRepository userRepository;

  public UserViewModelValidator(IUserRepository userRepository)
  {
    this.userRepository = userRepository;

    this.RuleFor(r => r.UserName).NotEmpty().Length(0, 50);

    this.RuleFor(r => r.Email).NotEmpty().EmailAddress().Length(0, 100)
      .Must(BeUnique).WithMessage("Email must be unique.");

    this.RuleFor(r => r.Password).NotEmpty().Length(6, 50);
  }

  private bool BeUnique(string email)
  {
    var emailFound = userRepository.GetAll().Any(u => u.Email == email);
    return !emailFound;
  }
}

Teraz część najważniejsza – połączenie naszego kontenera z FluentValidation. Ja mój przykład oparłem o kontener Autofac, ale analogiczny kod można stworzyć dla każdego używanego przez nas kontenera. Poniższe 2 listy kodu znajdują się w konfiguracji kontenera, u mnie w pliku Global.asax.cs.

Najpierw przeskanujmy nasz projekt w poszukiwaniu walidatorów,aby połączyć je z interfejsami.

AssemblyScanner.FindValidatorsInAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly())
  .ForEach(match =>
  {
    builder.RegisterType(match.ValidatorType).As(match.InterfaceType);
  });

Kolejnym krokiem będzie poinformowanie FluentValidation, że walidatory powinny być instancjonowane przez Autofac. Robi się to przez rozwinięcie istniejącej już konfiguracji o informacje o fabryce walidatorów. Taką konfigurację trzeba dokonać osobno dla ASP.NET MVC i ASP.NET WebAPI.

FluentValidation.Mvc.FluentValidationModelValidatorProvider.Configure(
  p => p.ValidatorFactory = new AutofacValidatorFactory(container));

FluentValidation.WebApi.FluentValidationModelValidatorProvider.Configure(GlobalConfiguration.Configuration, 
  p => p.ValidatorFactory = new AutofacValidatorFactory(container));

Poniżej przedstawiam przykładowy kod fabryki walidatorów. Wyszukuje ona w kontenerze walidator wymaganego typu.

public class AutofacValidatorFactory : ValidatorFactoryBase
{
  private readonly IContainer container;

  public AutofacValidatorFactory(IContainer container)
  {
    this.container = container;
  }

  public override IValidator CreateInstance(Type validatorType)
  {
    IValidator validator = (IValidator)container.Resolve(validatorType);
    return validator;
  }
}

I to wszystko – wstrzykiwanie zależności do walidatorów powinno działać. Nie potrzeba dodatkowej konfiguracji w samym MVC / WebAPI FluentValidation przez konfigurację fabryki wszystkim się zajmuje. By być całkowicie pewnym dokonajmy prostych testów tej funkcjonalności dokonując zapytań z poziomu przeglądarki i Postmana.
chrome_2016-04-18_23-26-54
chrome_2016-04-18_23-27-12

Widzimy, że zarówno dla ASP.NET MVC jak i ASP.NET WebAPI walidacja zadziałała i dostajemy komunikat o wymaganym unikalnym mailu.

Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na post o FluentValidation to będę wdzięczny za podrzucenie ich – na razie mam jeszcze pomysł na posty o lokalizacji komunikatów, warunkowej walidacji i walidacji dynamicznego modelu 🙂

Standardowo, wszystkie pokazane tutaj przykłady są na GitHubie.