Po mojej prezentacji o CQRS na konferencji 4Developers odezwał się do mnie Michał Fila z portalu JustGeek.it. Zapytał czy nie chciałbym opisać w krótkim artykule tego tematu na portalu. Uznałem to za dobrą okazję do rozpowszechnienia wiedzy o CQRS jako o wzorcu, który nie wymaga olbrzymich nakładów pracy od developera. Stoi to w opozycji do dużej części artykułów w sieci, które twierdzą, że nie można mieć CQRS bez Event Sourcingu, kolejek czy więcej niż jednej bazy danych.

Rezultatem jest artykuł Command Query Responsibility Segregation — pierwsze kroki. Zachęcam do zapoznania się jak prosto jest wprowadzić ten wzorzec do waszych projektów 🙂