image from Jak tworzyć software by po roku twój system nie był Legacy

Jak tworzyć software by po roku twój system nie był Legacy

W ramach prezentacji wewnętrznej w PGS wystąpiłem z prezentacją “Jak tworzyć software by po roku twój system nie był Legacy”. Prezentacja dostępna jest na OneDrive.

Materiały na których bazowałem:

comments powered by Disqus