image from Narzędzia pracy konsultanta – Impact Mapping

Narzędzia pracy konsultanta – Impact Mapping

Wszystkie narzędzia zostały zebrane w Narzędzia pracy konsultanta - podsumowanie

Impact Mapping

Pierwszym narzędziem, które chcę polecić jest Impact Mapping opisany przez Gojko Adzica. Jest to technika pozwalająca wybrać problem, który chcemy rozwiązywać. To jest taki swoisty krok przed.

Ma to szalenie ważne konsekwencje w kontekście pracy grupowej. Zwykle staramy się złapać zbyt wiele srok za ogon. Tracimy przez to strasznie dużo czasu na zmianę kontekstów, rośnie nam work-in-progress, wolniej walidujemy nasze rozwiązania. W rezultacie wydłużamy czas dowiezienia czegoś wartościowego.

Imact Mapping Example -  https://www.impactmapping.org/example.html

Impact Mapping skupia się na definicji mierzalnego i osiągalnego celu. Pomaga to zdefiniować co uznamy za sukces, a co za porażkę. Chcemy rozbić ten cel na pewne etapy, w których będziemy walidować czy jego realizacja posuwa nas we właściwą stronę oraz czy wybrane rozwiązania rzeczywiście działają.

Ze zdefiniowanym celem możemy spróbować znaleźć optymalne rozwiązanie. Najpierw opisujemy kto mógłby nam pomóc dojść do celu, następnie jaki wpływ możemy mieć na te osoby i na końcu czym na nie wpłyniemy. Im głębiej wchodzimy, tym więcej elementów odrzucamy i ostatecznie skupiamy się na tych najważniejszych aspektach.

Rezultatem jest konkretny kierunek, w którą stronę chcemy się posuwać, oraz zdefiniowane priorytety w jaki sposób chcemy iść w tym kierunku. Definicja celu pozwala nam walidowanie czy posuwamy się w odpowiednim kierunku. Jeśli jest przeciwnie, możemy spróbować wykorzystać inną ścieżkę opisaną podczas warsztatu.

Przykład wykorzystania

Firma sprzedająca produkty elektroniczne poszukiwała najlepszego sposobu na wejście na rynek portugalski. Potrzebowała ustalić jakie metody pozwolą jej wejść na ten rynek i która z nich będzie najbardziej efektywna. Niestety ilość możliwych opcji ją przytłaczała i utrudniała podjęcie konstruktywnej decyzji.

Warsztat Impact Mappingu pozwolił tej organizacji podjąć taką decyzję. W krótkim czasie udało się zdefiniować mierzalny cel, który był trudny, ale możliwy do zrealizowania dla tej firmy. Następnie opisano różne sposoby na dojście do tego celu. Grupa dokonała szybkiej analizy możliwości i wybrała najlepsze, aby móc wejść z impetem na docelowy rynek. W ramach warsztatu wspólnie osiągano kolejne etapy, przez co samo rozwiązanie było wspólne dla wszystkich zebranych uczestników.

Kilka zdjęć z innego warsztatu możecie znaleźć na moim Twitterze. Są one z sesji zrealizowanej dla jednego z polskich Software House’ów.

Dlaczego warto?

Większość metod pozwala nam opisać najlepszą drogę do celu. Jeśli jednak ten cel nie jest właściwy to cała nasza praca idzie na nic. Impact Mapping pozwala wybrać właściwy cel i rozwiązanie, które później zaadresujemy kolejnymi warsztatami.

comments powered by Disqus