image from Narzędzia pracy konsultanta – macierze

Narzędzia pracy konsultanta – macierze

Wszystkie narzędzia zostały zebrane w Narzędzia pracy konsultanta - podsumowanie

Macierze

W tym miejscu nastąpi połączenie różnych technik w jedną kategorię. Wartym rozważenia pomysłem, w przypadku podejmowania decyzji, jest zwizualizowanie ich rezultatów na 2-wymiarowej macierzy. Wybieramy różne parametry osi by wymóc na uczestnikach zastanowienie się nad różnymi aspektami swoich wyborów.

Takie podejście może pomóc w sytuacjach typowego, jednokierunkowego myślenia, nastawionego na bezpośrednie rezultaty. W wielu sytuacjach grupa zamyka się na konkretne rozwiązania. Widzą tylko jedną stronę konsekwencji swoich decyzji, pomijając tą drugą. A niestety obie są ważne by mieć pełne spojrzenie na sytuację.

Lean prioritization, Hygger review

Macierz Wartość / Koszt - https://hygger.io/blog/lean-prioritization-approach-ongoing-pm-issues/

Dana macierz pozwala nam zastanowić się wspólnie nad różnymi aspektami naszych decyzji. Możemy spojrzeć na nasze wybory z różnych stron by nie zapomnieć o żadnej z nich. Tutaj mogę przytoczyć następujące macierze:

  • Wartość / Ryzyko – chcemy zobaczyć jak ryzykowne jest uzyskanie danej wartości. Przydatne, jeśli nasze decyzje mogą nie być tylko pozytywne.
  • Wartość / Koszt – pokazanie wydatków na daną pracę w porównaniu, ile możemy uzyskać. Sprawdza się przy współpracy z osobami biznesowymi na temat kosztów pracy zespołów programistycznych.
  • Satysfakcja / Funkcjonalność – zwana także modelem Kano, pozwala lepiej zrozumieć czego potrzebują od nas nasi klienci. Przydatne, gdy chcemy skupić się na poprawie jakości lub zaadresowaniu nietypowych potrzeb.
  • Krótkoterminowy zysk / Długoterminowy zysk – wizualizacja możliwych rezultatów w ujęciu krótkiego i dalekiego horyzontu czasowego. Warte wykorzystania, gdy wydaje nam się, że „szybkie zyski” mogą nas później pogrążyć.
  • Firma / pracownik – wykres zbierający możliwe zyski danej decyzji dla firmy i pracownika. Chcąc działać stabilnie powinniśmy równoważyć te dwa obszary by żaden nie był poszkodowany.
  • Ilość / Jakość – przedstawienie naszych decyzji / metryk w formie nacisku na jedną z osi. Na tej podstawie łatwo jest znaleźć braki w przeciwnej części macierzy np. gdy mamy metryki zbierające ilość nowych klientów, ale brakuje nam metryk oceniających zysk na nich.

To jest kilka wykorzystywanych przeze mnie porównań, jednak nie musicie się w nich zamykać. W ramach swojego problemu możecie dobrać takie ramy, jakie są potrzebne. Prawie nic was tutaj nie ogranicza. Prawie…

Dodawanie kolejnych wymiarów jest jednak prawie niemożliwe, ponieważ ogranicza nas nasza własna percepcja. Nie jesteśmy w stanie dobrze pracować na ich większej ilości, a już na pewno nie wizualizować ich tak prosto. Dlatego zwykle spłaszcza się różne wymiary by ostatecznie miały one jedynie 2 osie.

Przykład użycia

W pewnej organizacji zespoły techniczne i biznesowe pracowały w ramach dużego systemu. Poszczególne grupy miały dużą trudność ze wspólnym zrozumieniem siebie nawzajem i prawidłowym podejmowaniem decyzji. Osoby te rozmawiały nieco innym językiem i skupiały się na innych aspektach tworzenia systemu. Dużo było punktów zapalnych i niezrozumienia.

Wdrożenie do praktyki codziennej macierzy Wartość / Koszt pozwoliło tej organizacji przenieść rozmowy na wspólny grunt, zrozumiały dla obu stron. Zespoły techniczne zrozumiały zyski biznesowe z odpowiednich wymagań i potrafiły lepiej dostosowywać rozwiązania do nich. Z drugiej strony biznes mógł niekiedy uniknąć wdrażania kosztownych rozwiązań, kiedy nie miały przynieść odpowiedniego zysku.

Dlaczego warto?

Macierz jest prostą metodą, którą da się wytłumaczyć i wykorzystać w prawie każdej sytuacji. Pozwala pokazać różne aspekty naszych decyzji i wybrać te właściwe.

comments powered by Disqus