image from Narzędzia pracy konsultanta – Event Storming

Narzędzia pracy konsultanta – Event Storming

Wszystkie narzędzia zostały zebrane w Narzędzia pracy konsultanta - podsumowanie

Event Storming

Kiedy mamy już zdefiniowany cel, to kolejnym świetnym warsztatem jest Event Storming opisany przez Alberto Brandoliniego. Jest to technika pozwalająca zwizualizować jak będzie wyglądać nasze ostateczne rozwiązanie, biorąc pod uwagę różne scenariusze i sytuacje brzegowe.

Niestety tego zwykle brakuje w przypadku planowania naszego rozwiązania, zarówno technicznego jak i biznesowego. Ludzie naturalnie myślą idąc przez „happy-path”, nie biorąc pod uwagę specyficznych przypadków. Zwykle samo rozwiązanie jest tak duże, że przekracza ich możliwości percepcji. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć wszystkie możliwe dziury.

A to się bardzo mści. Jeśli bowiem nie znajdziemy tych problemów na etapie planowania to znajdziemy je dopiero podczas implementacji. Zwykle wtedy jest za późno by najlepszą odpowiedź i robi się wszystko byle jak – byle szybko. Im dłużej w taki sposób działamy tym gorsze jest nasze rozwiązanie.

Kadr książki Introducing Event Storming - https://leanpub.com/introducing_eventstorming

Event Storming pozwala nam zwizualizować cały proces biznesowy, biorąc pod uwagę różne aspekty i sposoby działania naszych pracowników / systemów. Widząc całość łatwiej jest zauważyć luki lub niespójności, zaproponować udoskonalenia, wybrać najważniejsze problemy do zaadresowania. Dodatkowo uwspólniamy naszą wiedzę o procesie dzieląc się swoim punktem widzenia.

Warsztat rozpoczynamy od chaotycznego i nieograniczonego (prawie) zrzutu całej naszej wiedzy na ścianę. Na pierwszy rzut wygląda to dziwnie – ściana dynamicznie jest zapełniana kolejnymi rzędami karteczek, bez żadnego porządku. Dzięki temu szybko osiągamy dużą ilość wiedzy, którą wykorzystujemy w kolejnych etapach.

Mając kartki na ścianie można się zająć ich strukturyzacją. Dokonujemy porządkowania naszego procesu nadając mu konkretny kształt - pokazując w którym miejscu się zaczyna, rozdziela i kończy. Możemy się dzielić na mniejsze grupy zajmujące się konkretnym obszarem bądź wspólnie dzielić się wiedzą. Różne kolory karteczek pozwalają nam skupić się na różnych aspektach – problemy, usprawnienia, definicje, persony, systemy, metryki i inne. W zasadzie ogranicza nas jedynie nasza własna wyobraźnia.

Warsztat kończy się zwizualizowaniem całości procesu. Uczestnicy rozumieją jego przebieg i mogą wybrać najważniejsze miejsca, nad którymi będą dalej pracowali. Mamy ugruntowany wspólny język co upraszcza komunikację wewnątrz organizacji.

Przykład zastosowania

Software House potrzebował zwizualizować cały proces dostarczania systemów informatycznych w celu znalezienia w tym procesie luk. Samo programowanie było tutaj jedynie wąskim wycinkiem. Trzeba najpierw posiadać liderów obszarów technicznych, zdefiniować procesy rekruterskie, wiedzieć jak promować nasze umiejętności. umieć estymować projekty, wiedzieć jak zbudować docelowy zespół i rozpocząć pracę. Jest to szeroki proces i dużo jest tu miejsca na braki i niespójności.

Event Storming pozwolił na zwizualizowanie całego procesu, od postanowienia wejścia w dany obszar technologiczny do wdrożenia i utrzymywania systemu dla klienta. Zostało znalezione bardzo wiele problemów, które nie były widoczne na zewnątrz. Co więcej, zauważono brak jednego obszaru kompetencji, który powodował istotne straty w ramach całego procesu.

Dlaczego warto?

W ekspresowym tempie możemy zwizualizować nasz sposób działania i na jego podstawie podjąć decyzje: czego brakuje, co usprawnić a co usunąć. Technika jest bardzo lekka i można ją wykorzystać w każdym gronie, zarówno technicznym jak i nietechnicznym.

comments powered by Disqus