image from Narzędzia pracy konsultanta – Wardley Map

Narzędzia pracy konsultanta – Wardley Map

Wszystkie narzędzia zostały zebrane w Narzędzia pracy konsultanta - podsumowanie

Wardley Map

Mapy Wardley’a są dobrym pomysłem, gdy trzeba wybrać rozwiązanie pasujące do naszego problemu. Nazwa wywodzi się od Simona Wardley’a, angielskiego doradcy i konsultanta, który jako pierwszy zastosował tą technikę mapowania. Mapa odpowiada na pytanie „Jakie jest nasze otoczenie biznesowe?” i pozwala dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Niestety bardzo często firmy wybierają narzędzia na zasadzie „gut-feelingu” zamiast zrozumieć w jakiej sytuacji rynkowej się znajdują i jak wybrane rozwiązanie pasuje do obecnej sytuacji. Tworzy się od zera systemy, kiedy wystarczy wziąć gotowy produkt z rynku i wdrożyć do swoich procesów. Z drugiej strony próbuje się wdrażać gotowy produkt w obszarze przewagi konkurencyjnej ostatecznie ograniczając możliwości adaptacji do potrzeb klientów.

Wardley Maps - https://medium.com/wardleymaps

Mapa Wardley’a skupia się na analizie potrzeb klienta w oparciu o dojrzałość rozwiązań na rynku (ich ewolucję).

Na początku skupiamy się na osi pionowej – strumieniu wartości. Rozrysowujemy naszego klienta, wraz z jego potrzebami, które my chcemy spełniać. Następnie przechodzimy do oznaczenia naszych zdolności jakimi jesteśmy w stanie spełniać te potrzeby. Rozrysowujemy bardzo głęboko, aż do podstawowych zasobów (mocy obliczeniowej czy prądu).

Gdy mamy już cały strumień wartości przechodzimy do osi poziomej – dojrzałości rozwiązań. Simon opisuje tutaj 4 etapy ewolucji rozwiązań:

  • Genesis – rynek powstający, gdzie pomysły są odkrywane a potrzeby klientów są nieznane
  • Custom – rynek kształtujący się, gdzie powstają pierwsze rozwiązania na zamówienie spełniające specjalistyczne potrzeby klientów
  • Product – rynek dojrzewający, gdzie szybko rośnie zapotrzebowanie a klienci rozumieją jak wykorzystywać produkty
  • Commodity – rynek w pełni dojrzały, gdzie rozwiązania są szeroko dostępne na rynku a standardy znane i akceptowane

Nanosząc nasz strumień wartości na oś dojrzałości rozwiązań tworzy nam się wykres, którego następnie możemy wykorzystać np. by ocenić jaką akcję podjąć w kontekście wdrażania systemów informatycznych:

  • Im bardziej dany obszar jest niedojrzały i bliski klientowi tym lepiej jest wykorzystać rozwiązanie tworzone od podstaw. Nie znamy dokładnie potrzeb klienta i jego wymagania mogą się często zmieniać. Nasze rozwiązanie będzie mogło się do nich dostosować i szybko reagować na zmiany.
  • Im bardziej dany obszar jest dojrzały i daleki od klienta tym lepiej jest wykorzystać gotowe rozwiązania dostępne na rynku. Potrzeby są doskonale znane i jest niewielka szansa na zmiany. Wdrażane rozwiązanie będzie miało wszystkie standardowe funkcjonalności, których nie będziemy musieli pisać od zera.

Mapę można wykorzystać również do analizy jakie osoby mają być przypisane do konkretnych zespołów, w jaki sposób chcielibyśmy wprowadzić zmiany na rynku, analizie kosztów i innych. Więcej można przeczytać w obszernym zbiorze artykułów Simona.

Przykład wykorzystania

Firma z branży rolniczej zastanawiała się jakie rozwiązanie informatyczne wybrać do zarządzania ich procesami transportu, magazynowania, kontroli jakości, przetwarzania produktów oraz sprzedaży. Była duża chęć do pisania własnego oprogramowania od zera, by móc odwzorować wszystkie obszary działania firmy.

Po wykonaniu mapy Wardley’a okazało się, że jedynie 2 obszary (kontrola jakości i przetwarzanie produktów) znajdują się w części rynków kształtujących się. Rozwiązania na rynku nie są dopasowane do potrzeb i ich wdrożenie zamknęłoby możliwość adaptacji do potrzeb tych działów.

Z drugiej strony pozostałe obszary firmy są oparte na standardach rynkowych i wdrażanie nowych rozwiązań byłoby kopiowaniem istniejących rozwiązań z systemów firm SAP, Comarch czy Unit4. Koszty duplikacji tych funkcji byłyby ogromne a i tak by nie dorównywały do systemów firm trzecich.

Podjęta więc została decyzja by iść 2 torami – rozwiązanie specjalistyczne dla obszarów nowych oraz standardowe dla obszarów znanych. Pozwoliłoby to wykorzystać gotowe komponenty i dostarczyć funkcjonalności szybciej. Jednocześnie system byłby w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb działów.

Dlaczego warto?

Mapa Wardley’a jest świetnym narzędziem zbliżającym osoby biznesowe i techniczne, które wspólnie mogą się dzielić swoim zrozumieniem otoczenia biznesowego. Po mapowaniu widać jasno jakie akcje powinniśmy podjąć. Mapowanie wymaga nieco wprawy, ale nawet pierwsze iteracje dają dużo wartości mapującym.

comments powered by Disqus