image from Wskaźniki wyprzedzające i opóźnione - zysk firmy a jej upadek

Wskaźniki wyprzedzające i opóźnione - zysk firmy a jej upadek

Temat wskaźników wyprzedzających i opóźnionych (leading and lagging indicators) jest wg mnie kluczowy by móc w swojej pracy i codziennym życiu planować działania. Jeśli chcemy wiedzieć jak nam idzie, obserwować progres to:

  • Wskaźnik wyprzedzający może nam wskazać pewne zjawisko przed jego wystąpieniem. Możemy przewidywać, że coś się stanie.
  • Wskaźnik opóźniony pokaże nam dane zjawisko już po jego wystąpieniu. Czyli analizujemy stan obecny, potwierdzamy pewne fakty.

Najłatwiej to pokazać na przykładzie naszego starania się o zmniejszenie wagi ciała:

  • Najbardziej typowym wskaźnikiem jest nasza aktualna waga - wskaźnik opóźniony.
  • Mówi nam jak dobrze idą nasze aktualne starania.
  • Nie mówi nam jednak nic o tym jak będzie nam szło w przyszłości - sama waga nic nie zmienia.
  • Wskaźnikami wyprzedzającymi mogą być np. liczba odbywanych treningów albo liczba jedzonych kalorii.
  • Za pomocą tych wskaźników możemy przewidywać jak będą szły nasze starania w utrzymaniu / zmniejszeniu wagi.

Dla mnie takim wskaźnikiem wyprzedzającym jest również planowana wizyta w domu rodzinnym 😉

Firma

Przejdźmy na grunt biznesowy. Podczas ostatniej rozmowy ze znajomymi zastanowiło mnie jak wiele firm, które osiągały świetne zyski i “przepalały” pieniądze, ostatecznie skończyły w o wiele gorszej sytuacji. I dlaczego nie zauważyły wcześniej, że coś idzie nie tak. Myślę, że opisane wyżej wskaźniki mają tutaj wiele do rzeczy.

Zysk firmy jest wskaźnikiem opóźnionym - pokazuje nam ile firma zarobiła w danym miesiącu. W żaden sposób nie wynika z tego, że firmie będzie się dobrze powodziło w kolejnych miesiącach. Można mieć świetne zyski w miesiącu X, a w miesiącu X+1 upaść z powodu braku klientów.

Do przewidywania rozwoju firmy ważniejsze będą dla nas wskaźniki wyprzedzające. Może to być stosunek nowych projektów do zamykanych projektów, ilość rozmów z klientami o kolejnych inicjatywach itd. To one sprawiają że w kolejnym miesiącu osiągniemy zysk.

Problemem jest to, że wskaźniki opóźnione łatwo się mierzy, a wskaźniki wyprzedzające o wiele trudniej. Łatwo wtedy wpaść w błąd przeżywalności - pomijać dane trudne do uzyskania zastępując je tymi bezpośrednio widocznymi.

I tak niestety jest w wielu firmach. Zysk wzmacnia nasze przekonanie, że idzie nam świetnie. Czujemy, że się rozwijamy, że świat stoi przed nami otworem. Zaczynamy działać lekkomyślnie lekceważąc ważne informacje. Wtedy wystarczy tylko lekkie powinięcie się nogi i nagle kończymy w dramatycznej sytuacji.

comments powered by Disqus