image from Modelowanie biznesowe w Cosmos DB - prezentacja

Modelowanie biznesowe w Cosmos DB - prezentacja

W ramach spotkania groupy Microsoft Azure User Group wystąpiłem z prezentacją “Modelowanie biznesowe w Cosmos DB”. Prezentacja, wraz ze wszystkimi materiałami i dostępem do repozytorium, dostępna jest na Miro.

comments powered by Disqus