image from Pull Request Review - szybciej, lepiej, inaczej

Pull Request Review - szybciej, lepiej, inaczej

(Artykuł zakłada, że nie pracujesz w stylu Trunk Based Development - twoje branche żyją kilka / kilkanaście dni.)

Pull Request Review wydaje się być bardzo głęboko zakorzeniony w procesie wytwarzania oprogramowania. Większość artykułów o pracy zespołów programistycznych zawiera taki PR Review. Również jest on obecny w domyślnych szablonach pracy w narzędziach CI/CD.

Ja osobiście stoję po stronie barykady, która twierdzi, że w przeważającej liczbie przypadków PR Review jest zabójcze dla szybkości dostarczania. I chciałbym w tym artykule dostarczyć remedium na te problemy.

Jednak aby właściwie zaadresować problemy, najpierw warto przedstawić, po co robimy PR Code Review.

Powody posiadania PR Review

Wykorzystałem kilka artykułów z internetu i zebrałem poniższą listę powodów posiadania PR Review (dorzućcie w komentarzach, jeśli jeszcze macie jakiś przykład):

 • Sprawdzenie, czy kod spełnia wymagania biznesowe.
 • Zapewnienie spójnego kodu z resztą systemu, pod względem architektury.
 • Odnajdywanie błędów, zarówno biznesowych, jak i technicznych, optymalizacyjnych i innych.
 • Spełnienie wymogów Compliance, jak np. PCI DSS.
 • Wymiana wiedzy w zespole lub organizacji.

To jednak są zyski, które można osiągnąć innymi, lżejszymi sposobami. Wady dużych PR Review są za to niewątpliwe.

Dlaczego nie robić PR Review?

Otóż PR Review jest zabójcze dla prędkości dostarczania.

Aby to pokazać wystarczy spojrzeć na typową linię czasu przy wykorzystaniu PR Review (tweet Dragana Stepanovića):

To jest komunikacja tylko z jedną osobą + wymagane są niewielkie zmiany. Jednak i tak wdrożenie zmian z PR Review trwa kilka dni. W przypadku komentarzy wielu osób i dużych zmian architektonicznych całość może trwać tygodnie.

W mojej ocenie PR Review:

 • Jest przeprowadzane zbyt późno - koszt wprowadzania zmian na tym etapie jest ogromny. Bardzo często musimy zmienić całą architekturę rozwiązania.
 • Jest przeprowadzane dla zbyt dużych kawałków kodu - całą funkcjonalność jest bardzo trudno sprawdzić, koszt poznawczy jest wysoki.
 • Tworzy znaczne kolejki w zespole - jak opisałem w artykule Dlaczego tak wolno dowozimy.
 • Tworzy opóźnienie w pętli zwrotnej uczenia się zespołu - przeskakujemy z tematu na temat.

Ale przede wszystkim PR Review nie daje odpowiednich zysków w stosunku do kosztów jakie ponosimy. Problem, że mało kto to liczy 🙄

Analogiczne zdanie na ten temat ma wiele osób z obszaru Continuous Delivery, jak Jez Humble (twórca książki Accelerate) czy Thierry de Pauw:

If you think pair programming is inefficient, try waiting hours to get your code reviewed & having to context switch between tasks while you wait. And then switch back when you get the feedback & have to rethink your approach because you weren’t discussing it as you wrote it.

— Jez Humble (@jezhumble) November 4, 2021

Pull Requests are queues and batches. All the wrong things for quality, throughput, and reducing risks.

— Thierry de Pauw (@tdpauw) March 30, 2022

Co w zamian

Ok Radku, pokazałeś wady PR Review. Co masz do zaproponowania w zamian?

Poniżej przedstawiłem kilka propozycji, z różnych obszarów pracy zespołowej. Mają one na celu:

 • Zwiększenie prędkości dostarczania dla całego procesu pracy zespołu.
 • Zmniejszenie ilości reworku.
 • Szybszą pętlę zwrotną dotyczącą błędów i ich poprawy.
 • Łatwiejsze wprowadzanie nowych osób do zespołu, czy do nowych funkcjonalności.

Przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich powodów posiadania PR Review opisanych wyżej.

(Celowo pomijam poniżej Trunk Based Development - powód na końcu artykułu)

Pair Programming / Mob Programming

Możemy zacząć od humorystycznego obrazka Vincenta Déniela (tweet):

Praca w parach / grupie jest dobrą przeciwwagą na PR Review. A to dlatego, że wykonujemy sprawdzenie kodu natychmiastowo jak pisze go druga osoba. Chyba nie da się szybciej 😂

Jest to wysoce błędne przekonanie, że taka praca idzie wolniej, bo pracują nad nią dwie osoby. Jak widać na obrazku linii czasu wyżej praca samemu połączona z PR Review trwa o wiele dłużej. Koszt wytworzenia kodu wspólnie jest mniejszy, niż wytworzenia kodu samemu, a następnie poddaniu go sprawdzeniu.

Taką pracę w parach (a więc i sprawdzanie kodu) można robić również zdalnie. Dziś nawet posiadamy narzędzia, dzięki którym można pisać naraz w jednym IDE (jak VS Code Live Share). Pozwala nam to pracować wspólnie, nawet jak jesteśmy kilometry od siebie.

Co jest nie zawsze oczywiste, code review wykonywany podczas pair programmingu spełnia wymogi instytucji finansowych, czy PCI:

It counts towards PCI compliance where I am, as well. In my experience the “co-authored-by” footer works very well for an audit trail.

— Sean Reilly 💙💛 (@seanjreilly) August 19, 2019

Są nawet firmy (jak np. vmware), które z definicji pracują w ten sposób. Jednak jest oczywiste, że nie wszystkie firmy mogą pracować w ten sposób. Również trudne może być przez 100% czasu pracować w ten sposób. Możemy więc omówić inne sposoby.

Ad-hoc code review

Nikt nam nie broni robić sprawdzenia naszego kodu częściej, niż tylko na PR Review.

Kilka firm, z którymi współpracowałem, posiadało praktykę przeprowadzenia code review co każdy commit. Braliśmy osobę obok / zdzwaniało się osobę wolną. Następnie opowiadaliśmy napisany kod. Zwykle wychodziło wiele rzeczy do poprawy, więc od razu je aplikowaliśmy.

Metoda ad-hoc code review jest świetnym remedium na problemy PR Code Review. Taka praktyka pozwala na bardzo wczesne zauważenie, że coś idzie nie tak. Mamy szybki feedback. W zasadzie już pojedynczy commit pozwala nam na zauważenie, że praca podąża w złym kierunku.

Nie musimy jednak robić tego tylko synchronicznie. Praktyka ta może być również przeprowadzona asynchronicznie. Zgłaszamy informację o nowym commicie na wybranym kanale. Ktoś, kto ma akurat wolną chwilę wskakuje i sprawdza nasz kod. Szybki feedback połączony z pracą async.

To co jest tutaj problemem, to dość ad-hocowy (jak nazwa wskazuje) sposób przeprowadzania review. Część osób będzie się czuła rozpraszana. Można więc to zorganizować inaczej.

Cykliczny code review

Jeśli nie chcemy być rozpraszani, to możemy ustalić cykliczność wykonywania code review. Np. raz dziennie, po daily. Zespół wspólnie przechodzi po otwartych PR i wspólnie omawia zmiany, a także proponuje rozwiązania.

Ciekawy przykład takiego spotkania podał Maciej Jędrzejewski:

Consider morning developer meetings (I call them carousels). Preferably first thing in the morning, lasting ~30 mins. Only technical people have access to them, no blah blah. Instead, focus on specific problems and try to brainstorm solutions. Treat it like a coffee time :)

— Maciej “MJ” Jedrzejewski (@meaboutsoftware) May 9, 2022

Pojedyncze spotkanie, zamiast serii rozpraszaczy podczas dnia. W jednym spotkaniu możemy upchać wiele różnych code review. Wszystkie osoby w zespole wiedzą, kiedy mogą oczekiwać sprawdzenia swojego kodu. Łatwiej jest zaplanować swoją pracę.

Wszystkie opisane powyżej działania skupiają się na ocenie pracy. A co jeśli można sprawić, by ogólnie było mniej zmian podczas code review?

Lekkie metody projektowania

Zmieńmy nieco naszą optykę. Na co poświęcamy najwięcej czasu podczas PR Review? Na zmianach architektonicznych.

Chcemy więc wypracować razem z zespołem odpowiedni plan wykonania, zanim zaczniemy implementację. Usprawnieniem będą więc metody, które ułatwiają właściwe zaprojektowanie naszej architektury. W lekki sposób określimy komunikację, kontrakt, sposób przetwarzania danych i inne.

To na co warto zwrócić uwagę:

 • Praktyki pracy: równoległe projektowanie, wykorzystywanie wizualizacji, zderzanie różnych pomysłów, niezależne oceny rozwiązań i wybieranie najlepszych.
 • Kolaboratywne narzędzia pracy: tablice wirtualne (np. Miro), tablice modelowania (np. DomoRoboto) miejsca gromadzenia wiedzy (np. Notion).
 • Techniki projektowania i ustalania rozwiązania: wizualne (np. Event Storming, Event Modeling) czy tekstowe (np. ADR czy RFC)

Taka praca również nie musi być synchroniczna. Techniki projektowania świetnie sprawdzają się w wersji asynchronicznej - tutaj przykład dla Event Stormingu. Skupiamy się na równoległym zbudowaniu wielu propozycji i zderzaniu pomysłów. Następnie spotykamy się razem tylko na podjęciu decyzji.

W ostatnich latach widać coraz większą popularność takich praktyk, przez:

 • Dokładniejsze projektowanie rozwiązań przed implementacją.
 • Głębszą i szerszą wymianę wiedzy w zespole.
 • Łatwość w pracy wielu osób naraz nad jednym rozwiązaniem.
 • Wciąganie większej liczby ról i potrzeb w projektowanie.
 • Wbudowanie wysokiej jakości na wczesnym etapie pracy.

Na koniec

Na koniec zapytam Ciebie - czy wiesz jak długo trwa u Ciebie zakończenie PR Review?

Wiele zespołów tego nie wie. A skoro nie wie, to nie może z tym nic zrobić. Praca idzie wolno, czas ucieka ⏰

PS. Draft artykułu wzbudził bardzo ciekawą dyskusję na Twitterze. Jan Kosmala pokusił się również o polemikę w artykule Pull requests/code review jako dobra praktyka – kit czy hit?.

Odpowiedzią większości osób były praktyki, które były bliźniaczo podobne do TBD - małe branche, krótki czas życia. Jednak w mojej ocenie jest to zbyt prosta porada. Większość zespołów pracuje z ogromnymi zadaniami, w bardzo skostniałych strukturach. Wdrożenie TBD wymaga drastycznego przearanżowania naszej pracy + zmiany mindsetu. To nie jest coś, co da się wdrożyć przez noc, i na drugi dzień mieć wszystko działające.

Ale jest to coś, co można opisać w formie listy praktyk i kolejnych kroków w osobnym artykule 😉

comments powered by Disqus