image from Modelowanie w Cosmos DB - obiekty bazodanowe

Modelowanie w Cosmos DB - obiekty bazodanowe

Kontynuujemy cykl o modelowaniu w Cosmos DB. W poprzednim odcinku opisaliśmy wzorce dostępu do bazy wymagane do spełnienia potrzeb biznesowych.

W tym odcinku określimy obiekty bazodanowe. Chciałbym tutaj przedstawić podejście, które pozwoli nam uniknąć głównych problemów związanych z takim modelowaniem.

Problem z modelowaniem obiektów

Zwykle jak modelujemy obiekty w kodzie, to skupiamy się na aspektach fizycznych modelowanego obiektu. Staramy się odwzorować czym jest dana rzecz - np. jakie cechy ma nasz klient. Niestety, to działa tylko na początku.

Gdy mamy bardziej złożony biznes modelowanie skupione na właściwościach prowadzi do spaghetti code. Kończymy z olbrzymimi modelami, które robią wszystko. A więc nie robią nic dobrze.

Zobaczmy jak to wygląda na przykładzie modelu Klienta. Rozpoczynamy od prostego modelu skupionego na szukaniu klienta. Posiadamy imię klienta + przynajmniej jeden sposób, w którym możemy się z tym klientem skontaktować. Na tym etapie nasi sprzedażowcy nie mają więcej danych.

Następnie podpisujemy umowę, a wtedy potrzebujemy dodatkowych danych - imienia i nazwiska, emaila, historii umów.

Tutaj jednak coś zaczyna nie grać. Nagle email staje się wymagany. Dołączają dodatkowe pola, które w jednym przypadku są wymagane, a w drugim nie. W tym momencie pojawią się statusy. Inaczej nie będziemy mogli sprawdzić, jakie pola muszą być wymagane.

Idziemy dalej i uzupełnimy model Klienta o właściwości z obszaru Płatności i Wierzytelności.

Tutaj już widzimy do jakiego piekła doszliśmy. Mamy masę informacji, ale one wszystkie średnio do siebie pasują. Klient jest wszystkim i niczym jednocześnie. W naszym kodzie musimy wykorzystywać masę ifów by bronić się przed sytuacją, gdy dane nie są kompletne. Im dłużej w las, tym większa szans, że skończymy z obiektem mającym 100+ pól.

Z takim podejściem ucieka nam również część możliwości biznesowych:

  • Trudno wyliczyć, skąd przychodzą klienci, bo pola kontaktowe są reużywane.
  • Mamy informację tylko o jednym zadłużeniu, poprzednie nam uciekają.

Being, behaving, becoming

Sławek Sobótka na swojej prezentacji “Co gryzie świadomego programistę” przedstawił remedium na taki stan rzeczy (a w zasadzie przytoczył podejście z książki “Rethinking Systems Analysis and Design” Geralda Weinberga).

Sławek pokazał jak można lepiej modelować obiekty na podstawie podejścia Being / Behaving / Becoming:

Jest to podejście, które każe nam wziąć pod uwagę również zachowanie i zmianę danego obiektu. To sprawia, że zadajemy lepsze pytania przy modelowaniu obiektów. Spojrzenie z innej perspektywy pogłębia nasz model i rozdziela odpowiedzialności. Trudniej jest wrzucić wszystko do jednego worka.

Na podstawie analizy odpowiedzialności obiektu Klienta moglibyśmy dojść do następujących rezultatów:

Posiadamy obiekty, które odwzorowują zarówno stan faktyczny, jak i działanie. Mamy bardziej detaliczne obiekty, które odpowiadają na konkretne potrzeby. Nie nazywamy ich od początku. Chcemy to zrobić dopiero wtedy, kiedy mamy pewność, jaka jest ich odpowiedzialność. To pozwala nam uniknąć błędu poznawczego - zakotwiczenia.

Na tej podstawie osiągamy wymierne zyski:

  • Możemy mieć różne scenariusze działania - Poszukującego i Klienta, lub samego Klienta.
  • Płatnik ma dane dostosowane do swojego modelu pracy.
  • Dany klient może być kilka razy Dłużnikiem.

Rozwiązanie w domenie rowerów

Ok, mamy ogólne zrozumienie jak stosować technikę Being / Behaving / Becoming. Wykorzystajmy ją na naszym przykładzie.

Obiekty stałe

Zacznijmy od najprostszych obiektów. Będziemy mieli w systemie obiekty, które odwzorowują pewne stałe informacje.

To są informacje, które zmieniają się bardzo wolno. I przeważnie są planowane wcześniej. Nikt przecież nie doda nowego miasta z dnia na dzień - potrzeba tutaj głębszego planowania.

Takie obiekty można łatwo cache’ować w warstwie aplikacyjnej. Nawet jeśli się zmienią, to ich obsługa będzie relatywnie prosta.

Obiekty opisujące aktualną rzeczywistość

W tym momencie możemy zauważyć, że brakuje nam dodatkowego obiektu. Takiego, który by opisywał rower, ale z perspektywy dostępności roweru dla klientów. Taki obiekt odpowiadałby na diametralnie inne pytania, niż wcześniej określony Bike. Spójrzmy jak to może wyglądać:

Widzimy, że pomimo bycia rowerem obiekty Bike i BikeAvailability różnią się wzajemnie. Zadanie sobie dodatkowych pytań pomaga nam znaleźć lepsze propozycje obiektów. Dzięki temu odpowiedzialności zarządzania flotą rowerów i dostępnością rowerów nie przenika na siebie wzajemnie.

Obiekty przyrastające w czasie

Na koniec zastanówmy się, w jaki sposób odwzorować obiekty związane z akcjami użytkownika.

Tutaj możemy zapropowować 2 obiekty - Reservation i Rental:

Pierwszy z nich odpowiada za wszystkie aspekty rezerwacji. Mamy zarówno wymagane informacje, jak i możliwe akcje. Oraz sposób przejścia do obiektu Rental.

Obiekt Rental jest niezależny od obiektu Reservation. Możemy mieć takie ścieżki:

Połączenie tych obiektów razem spowodowałoby niepotrzebną zależność pomiędzy dwoma potrzebami. Lepiej jest je oddzielić od siebie, aby mogły niezależnie ewoluować.

W tym momencie może nam przyjść do głowy pytanie:

Czy nie potrzebowalibyśmy obiektu Zwrot?

W tym przypadku oceniam, że nie - odpowiedzialność takiego obiektu byłaby minimalna. Gdy w przyszłości pojawią się dodatkowe wymagania możemy zrewidować naszą decyzję.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu techniki Being / Behaving / Becoming możemy zaprojektować bardziej dopasowane modele. Złożoność nie przenika pomiędzy konceptami. Poszczególne odpowiedzialności obiektów są dobrze dopasowane do problemu.

Takie podejście pozwala nam obsługiwać więcej przypadków biznesowych. Łatwiej jest również wprowadzać zmiany. Wasz biznes będzie w długiej perspektywie zadowolony, że stosujecie to podejście 😀

comments powered by Disqus