image from Drivery biznesowe w pracy lidera technicznego

Drivery biznesowe w pracy lidera technicznego

W pracy z interesariuszami bardzo ważne jest umiejętne zdefiniowanie celu projektu. Bez jego wyznaczenia, prędzej czy później okazuje się, że realizowane zadania są bezużyteczne.

Jak odróżnić cele biznesowe od potrzeb? Jakie pytania pomogą Ci w ich wyznaczeniu? Co, jako lider techniczny, musisz wiedzieć?

Te zagadnienia rozwijam w drugiej części cyklu o pracy tech leada w zespołach produktowych. Pozostałe artykuły z cyklu Lider Techniczny przeczytasz tu: link.

Co to jest Driver Biznesowy?

Driver biznesowy jest elementem, który tworzy, motywuje lub napędza zmiany w organizacji. Odpowiednio zdefiniowany pozwoli zrozumieć potrzeby interesariuszy i skupić się na nich. Driver powinien być określony w sposób bezpośredni (najlepiej ilościowy) i mierzalny.

Dostarczenie oczekiwanych przez interesariuszy efektów jest Twoim, jako lidera technicznego, celem.

Istotne jest, by nie skupiać się na początku na listach funkcjonalności oraz możliwych opcjach, a na konkretnym zrozumieniu celów. Proces odkrywania driverów biznesowych jest procesem iteracyjnym. Poznając wymagania pytamy w górę, odkrywając jakie cele interesariusz chce zrealizować daną funkcjonalnością.

Bazując na moim doświadczeniu mogę zapewnić, że analizując poszczególne funkcjonalności, nie osiągniemy sukcesu, tak szybko, jak przy koncentracji na realizacji celu.

Jak wyznaczać?

Rozpoczynając analizę celów projektu możesz podejść dwutorowo:

  • prowadzące do realizacji celów biznesowych (skupioną bardziej na stronie biznesu)
  • prowadzące do realizacji potrzeb biznesowych (skupioną bardziej stronie ostatecznego odbiorcy).

To podejście bazuje luźno na rozróżnieniu wyników od Pawła Hurina.

Drivery Biznesowe - Cel biznesowy

Cele biznesowe zazwyczaj możemy najprościej zamknąć w dwóch pytaniach:

  • Jak pracować mniej?
  • Jak zarabiać więcej pieniędzy?

Jeśli informacja od twoich interesariuszy nie przekłada się bezpośrednio na te 2 aspekty to znaczy, że zbyt płytko pytasz 😀

Jako przykład posłuży nam popularna firma e-commerce, zajmująca się sprzedażą głównie elektroniki – lider z branży RTV i AGD.

Załóżmy, że doradcy tej firmy spędzają dużo czasu na manualnym dodawaniu pierwszych klientów do systemu. Wiadomo, że czas to pieniądz, więc jako cel możemy ustalić: doradcy mają nie poświęcać na to czasu, powinni rozwijać się w innych obszarach firmy.

Jaka funkcjonalność pomoże nam w realizacji tego celu? Udostępniając możliwość kupowania usług przez stronę klienci samodzielnie będą dodawali się do systemu. Wyeliminujemy pośrednictwo doradców i oszczędzimy ich czas.

Projektując drivery biznesowe skupione wokół celów biznesowych, zadaj sobie pytania, takie jak:

Co chcielibyśmy przez to osiągnąć? Jaki cel przez to spełniamy? Kto oszczędzi czas? Jak to wpłynie na zyski naszych interesariuszy?

Drivery Biznesowe - Potrzeba biznesowa

Potrzeby biznesowe to motywatory do zmiany. Motywatorem jest zazwyczaj chęć osiągnięcia korzyści lub uniknięcia problemu. Jeśli nie mamy impulsu do zmiany to… nic nie zmieniamy.

Tutaj możemy się wesprzeć artykułem Michała Bartyzela o potrzebie biznesowej:

Za każdą funkcjonalnością stoi albo oczekiwana korzyść albo problem, który należy rozwiązać. Jeżeli osoby z biznesu nie przewidują osiągnięcia korzyści lub uniknięcia problemów w związku z zaimplementowaniem nowej funkcjonalności, to nie ma żadnego powodu, aby ją implementować.

Weźmy za przykład wspominaną już wcześniej firmę e-commerce, oferującą elektronikę użytkową. Firma chce udostępnić klientom możliwość samodzielnego kupowania produktów.Dzięki temu klienci osiągną nową korzyść (np. klienci sami będą mogli wybrać sobie właściwy produkt) oraz unikną problemów (np. wynikający z pomyłki w zrozumieniu pomiędzy nimi, a doradcą).

Projektując drivery biznesowe skupione wokół potrzeb biznesowych, zadaj sobie pytania, takie jak:

Jakie korzyści osiągnie klient wykorzystując tę funkcjonalność? Jaką możliwość uzyska? Jakie problemy staram się rozwiązać? Jakiego problemu staram się uniknąć?

Określanie celów - dlaczego jest ważne?

Jako lider techniczny jesteś oczywiście odpowiedzialny za projektowanie funkcjonalności. Jednak to nie wystarcza. Musisz również upewnić się, że wiadomo jaki cel chcemy zrealizować.

W obu powyższych podejściach musisz się upewnić, że drivery ją jasne i zrozumiałe. Mgliste określenia typu “Chcemy zarabiać więcej” są mgliste i nie pomagają w realizacji projektu.

Jasno określony cel pozwoli Ci na sprecyzowanie funkcjonalności niezbędnych do realizacji projektu. Definiując go na początku projektowania, masz dużo większą szansę na zrealizowanie celu, niż poprzez wypracowywanie funkcjonalności.

Dowiezienie funkcjonalności nie gwarantuje realizacji wyznaczonego celu.

Jako lider techniczny warto mieć świadomość, że na driverach biznesowych skorzysta nie tylko Twój zespół, ale cała firma. Działając z dnia na dzień, bez sprecyzowanych punktów, do których się dąży, nie można liczyć na odnoszenie sukcesów. Określenie punktu docelowego wpływa pozytywnie na cały zespół. Pracujecie, by osiągnąć zamierzony cel, a realizując go - macie wspólny powód do satysfakcji.

Podsumowanie

Określenie celu jest wartościowe, by podjąć kolejne działania. To główny krok na etapie projektowania kształtu produktu lub systemu. Bez niego możemy łatwo skupić się na dowiezieniu czegoś co później nie spełni celów biznesowych. Ważne jest, by odróżniać cel od funkcjonalności. W ten sposób skupisz się na właściwej drodze do osiągnięcia sukcesu.

Jeśli ten temat Cię interesuje polecam książkę “Software Requirements 3”. Konkretna wiedza przekazana w przystępny sposób.

Polecam również mój kurs, gdzie o wiele szerzej opowiadam o zagadnieniach związanymi z celami. Uczę budowy procesów w zespole, które pomagają za każdym razem określić kluczowe cele u klientów.

comments powered by Disqus