Dostęp do webinaru

Jak analizować potrzeby klienta, aby dostarczyć wartościowe funkcjonalności

79zł (netto)

 • Co rozumiemy przez wartościowe funkcje?
 • Jakie są problemy z typową analizą wymagań?
 • Czym jest książkowa analiza wymagań?
 • Jak określać cele?
 • Jak definiować wymagania?
 • Jak wyznaczać reguły biznesowe?
 • Jak określać atrybuty jakościowe?

Kup produkt

Rekomendacje:

Opis produktu:

Webinar “Jak analizować potrzeby klienta, aby dostarczyć wartościowe funkcjonalności” to przekrojowy materiał ukazujący cały spektrum analizy biznesowej.

Przechodzimy przez typowe problemy płytkiej analizy biznesowej. Wtedy, na podstawie książki “Software Requirements” definiujemy jak powinna wyglądać właściwa analiza biznesowa.

Następnie pokazujemy najważniejsze elementy analizy biznesowej: cele i potrzeby, wymagania funkcjonalne, reguły biznesowe, atrybuty jakościowe.

 • Co rozumiemy przez wartościowe funkcje?
 • Jakie są problemy z typową analizą wymagań?
 • Czym jest książkowa analiza wymagań?
 • Jak określać cele?
 • Jak definiować wymagania?
 • Jak wyznaczać reguły biznesowe?
 • Jak określać atrybuty jakościowe?
Regulamin szkolenia otwartego.