Dostęp do webinaru

Jak projektować architekturę, aby efektywnie rozwijać Twój produkt

79zł (netto)

 • Jakie problemy pojawiają się, gdy produkt zaczyna być złożony?
 • Czym jest architektura Big Ball of Mud?
 • Jak myśleć o architekturze?
 • Czym jest architektura ewolucyjna?
 • Jak Event Storming pomaga na poziomie analizy procesów?
 • Jak Event Storming pomaga na poziomie architektury produktu?

Rekomendacje:

Opis produktu:

Webinar “Jak projektować architekturę, aby efektywnie rozwijać Twój produkt” przechodzi od A do Z etapy pracy nad architekturą produktu cyfrowego.

Rozpoczynamy od zapoznania się z typowym problemem rosnącej złożoności. Przedstawiam architekturę Big Ball of Mud i w jej kontrze architekturę ewolucyjną.

Na tej podstawie pokazuję wykorzystanie Event Stormingu do efektywnego rozwoju produktu. Wykorzystuję podejście Event Storming Big Picture i Process Level.

 • Jakie problemy pojawiają się, gdy produkt zaczyna być złożony?
 • Czym jest architektura Big Ball of Mud?
 • Jak myśleć o architekturze?
 • Czym jest architektura ewolucyjna?
 • Jak Event Storming pomaga na poziomie analizy procesów?
 • Jak Event Storming pomaga na poziomie architektury produktu?
Regulamin szkolenia otwartego.