TECH LEAD

Kim jest i jak pracuje?

Lider techniczny to nie tylko ekspert w dziedzinie programowania. To także osoba, która angażuje się w cały proces realizacji projektu – od początku aż do końca.

Czerpiąc z moich osobistych doświadczeniach oraz rozmów z przedstawicielami wielu organizacji, postaram się przybliżyć Ci tę wymagającą, ale i niesamowicie satysfakcjonującą rolę. Tech Lead ma bezpośredni wpływ na sukces projektu - jego decyzje i umiejętności determinują, czy praca zakończy się triumfem czy porażką.

Tech Lead
Tech Lead

Tech Lead W zespole i organizacji

Obowiązki, kluczowe różnice i umiejętności.

Różnice między liderem technicznym, a innymi liderami

Różnice między liderem technicznym, a innymi liderami

Lider techniczny wyróżnia się na tle innych liderów organizacji unikalnym połączeniem dogłębnej wiedzy technicznej z umiejętnościami przywódczymi. Dzięki specjalizacji w dziedzinie technologii, jest w stanie podejmować optymalne decyzje w kwestiach wprowadzanych i rozwijanych rozwiązań, dzięki czemu projekty są realizowane efektywniej i z większą precyzją. Jako lider techniczny, przyjmujesz na siebie rolę pomostu łączącego zespoły techniczne z resztą organizacji. Służysz wsparciem dla każdej ze stron, tłumacząc skomplikowane koncepcje technologiczne w sposób zrozumiały dla wszystkich. To dzięki Tobie biznes wie, co tworzą inżynierowie, a Ci nie mają wątpliwości jaką rolę ma pełnić ich praca.

Umiejętności organizacyjne

Umiejętności organizacyjne

Dzięki doskonałej zdolności organizacji, Tech Lead zamienia pomysły w przejrzyste, efektywne i dobrze zaplanowane projekty. Taki lider rozumie, jak ważne jest właściwe przydzielanie zadań, zarządzanie zasobami i dostosowywanie harmonogramów. Sprawnie moderuje komunikację pomiędzy zespołami i interesariuszami.

Zdolność do przewidywania problemów i opracowywania strategii opanowywania kryzysów pozwalają na zyskanie zaufania wśród współpracowników i klientów. Są kluczem do sukcesu w każdym projekcie technologicznym.

Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne wyróżniają skutecznych liderów w każdej branży. W kontekście Tech Leada, te umiejętności umożliwiają tworzenie silnych, opartych na zaufaniu relacji z zespołem, klientami i interesariuszami. Dzięki nim, lider jest w stanie zrozumieć potrzeby innych, na bieżąco reagować na feedback i motywować zespół do osiągania wyznaczonych celów.

Zdolność do słuchania, wysoki poziom empatii i umiejętność skutecznych negocjacji przyczyniają się do budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. W środowisku technologicznym, gdzie komunikacja może być bardziej skomplikowana z powodu specyfiki branży, osoby umiejące łagodzić konflikty i godzić interesy, stają się nieocenione.

Tech Lead w firmie

Firma

Lider techniczny to nie tylko kluczowy członek zespołu, ale także osoba, która wpływa na całą firmę, przekładając wizję biznesową na technologię. Pełni on funkcję pomostu między technologią a strategią biznesową, łącząc wizje projektu z realizacją techniczną. Do jego zadań nalęży nie tylko prowadzenie zespołu programistycznego w zakresie rozwiązań technicznych, ale także zapewnienie, że podejmowane decyzje technologiczne wspierają cele biznesowe firmy.

Dzięki przekrojowemu podejściu do zarządzania projektami, Tech Lead jest w stanie przewodzić inicjatywom, które przynoszą wartość zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i biznesowego. W dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym, jego zdolność do dostosowywania się i kierowania innowacjami czyni go niezastąpionym spoiwem pomiędzy zespołem a firmą.

Warsztat

Warsztat Tech Leada

Rola lidera technicznego wiąże się nie tylko z umiejętnościami typowo przywódczymi, ale także wysokim poziomem zaznajomienia z technologią i zdolnością adekwatnego kierowania jej rozwojem.

Drivery, czyli jak wyznaczać cele

Biznesowe

Driver biznesowy definiuje, co tak naprawdę napędza zmiany w organizacji, pozwalając zrozumieć potrzeby interesariuszy i koncentrować się na ich realizacji. Driver taki powinien być konkretny i mierzalny, a umiejętność jego identyfikacji jest kluczowa dla każdego lidera technicznego. Istotne jest, by zamiast skupiać się na funkcjonalnościach od początku projektu, położyć nacisk na zrozumienie konkretnych celów.

Architektoniczne

W procesie projektowania systemu, oprócz początkowo zakładanej struktury, liczy się także to, jak wybrane decyzje wpływają na ostateczny produkt. Tu pojawia się pojęcie driverów architektonicznych, które tworzą ramy naszego rozwiązania, prowadząc projekt w określonym kierunku. Wyodrębnia się cztery główne kategorie driverów: główne funkcjonalności, atrybuty jakościowe, ograniczenia oraz praktyki techniczne i architektoniczne.

Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania

Projektując w odpowiedni sposób, budujemy solidne podstawy do tworzenia efektywnych i wartościowych rozwiązań dla użytkowników. To dzięki przemyślanym projektom, możemy mieć pewność, że inwestycja w technologię przyniesie realne korzyści, takie jak zwiększona wydajność czy oszczędność czasu i zasobów.

Wzorce projektowania systemów

Wzorce projektowania systemów

Wzorce projektowania systemów to klucz do optymalizacji produktu. Dzięki nim możliwe są szybsze wdrożenia, spójniejsze działania, łatwiejsza komunikacja i wyższa wiarygodność transakcji.

Dzięki nim oszczędzasz też czas, zasoby, a twój zespół może skoncentrować się na innowacjach, zapewniając jednocześnie niezawodność i skalowalność rozwiązania. Korzystaj z tych sprawdzonych metod, by twój produkt stał się najlepszy w swojej klasie.

Event Storming

Event Storming

Event Storming to narzędzie w pracy lidera technicznego, pozwalające na głębsze zrozumienie i wizualizację działania systemów.

Korzystając z prostych narzędzi, takich jak pomarańczowe karteczki, przekształcamy skomplikowane domeny biznesowe w klarowne modele bazujące na zdarzeniach.

ES początkowo zyskał uznanie w kręgach Domain Driven Design, a aktualnie stał się nieocenionym narzędziem dla Tech Leadów pragnących integrować technologię z strategią biznesową.

Jak zostać Tech Leadem?

Aby objąć stanowisko lidera technicznego, niezbędne jest nie tylko głębokie zrozumienie technologii, ale też umiejętne balansowanie pomiędzy aspektami biznesowymi i technicznymi.

Rola ta wymaga nie tylko zaawansowanej wiedzy technicznej, ale także zdolności do współpracy pomiędzy działami oraz efektywnego komunikowania się. Kluczowe staje się umiejętne przewodzenie zespołowi, wyznaczanie kierunku oraz podejmowanie decyzji w złożonych sytuacjach. Ważne jest też ciągłe doskonalenie oraz budowanie relacji z innymi specjalistami w dziedzinie.

Leadem nie zostaniesz po weekendowym kursie, w weekend, czy nawet rok. Istnieją jednak podstawowe kompetencje, które z pewnością możesz zacząć przyswajać.

Chcesz zyskać lub udoskonalić swoje kompetencje jako lider techniczny?

Dziś jako lider techniczny potrzebujesz znacznie szerszych umiejętności niż dawniej.

Kiedyś wszystko skupiało się na wiedzy technicznej. Jednak teraz to tylko wierzchołek góry lodowej. Potrzebujesz również współpracować z biznesem, definiować i oceniać rozwiązania, planować pracę, dowodzić zespołem. Bardzo szeroki zakres umiejętności.

Szkolenie “Tech Lead” pomoże Ci zdobyć te umiejętności. Poznasz techniki, które pomogą Ci w codziennej pracy na każdym szczeblu działania. Kompleksowe szkolenie da Ci umiejętności potrzebne do pokonania każdego wyzwania, które stanie na Twojej drodze.

Szkolenie Tech Lead


  • ➤ +20h praktycznej wiedzy
  • ➤ Małe grupy
  • ➤ Dogodna forma – stacjonarnie lub online
  • ➤ +10 lat doświadczeń skompresowane w kilka dni szkolenia

Radek Maziarka

"Ekspert w projektowaniu produktów cyfrowych i procesów inżynierskich w organizacjach."

Pomagam organizacjom i zespołom w rozwoju produktów cyfrowych. Doświadczenie z wielu firm pozwala mi patrzeć na problem z różnych perspektyw i proponować dopasowane rozwiązania.

Radek Maziarka