W ramach szkoły Agile wystąpiłem z warsztatem “Błędy poznawcze”. Skrypt i prezentacja dostępna jest na OneDrive.

Materiały: