image from Błędy poznawcze - warsztat

Błędy poznawcze - warsztat

W ramach szkoły Agile wystąpiłem z warsztatem “Błędy poznawcze”. Skrypt i prezentacja dostępna jest na OneDrive.

Materiały:

comments powered by Disqus