image from Better Software Design - Wardley Map

Better Software Design - Wardley Map

W ramach podcastu Better Software Design wystąpiłem z tematem map Wardley'a. Przedstawiłem:

  • czym są mapy Wardley'a,
  • komu mogą okazać się przydatne w rozwoju produktu,
  • jak Wardley Mapping może łączyć się ze strategicznym Domain-Driven Design,
  • w jaki sposób można wykorzystać je do planowania prac rozwojowych (i nie tylko).

Materiały:

comments powered by Disqus