image from Pracuj zwinnie lub nie

Pracuj zwinnie lub nie

Podejście zwinne stało się de-facto standardem naszej branży technologicznej. Jednak wydaje się, że w pewnych sytuacjach sprawia ono więcej złego, niż dobrego.

Tłem do artykułu będzie artykuł Oskara Dudycza When Agile is not enough - Oskar dość stanowczo odniósł się do kilku praktyk pracy zwinnej. Napisałem wtedy kilka tweetów w odpowiedzi na artykuł - dziś na ich bazie przygotowałem szerszą odpowiedź.

Praca zwinna

(Obrazek z artykułu Henrika Kniberga Making sense of MVP)

Część naszej pracy programistycznej wymaga dość płynnego podejścia co do rozwiązania:

 • nie jesteśmy do końca pewni, czy rozwiązanie, które chcemy dostarczyć spełni potrzeby klienta, ale
 • rozumiemy cel, który chcemy osiągnąć, tworząc dla klienta rozwiązanie.

W takiej sytuacji nie ma wielu (jeśli są w ogóle) przykładów, jak ułożyć nasz pomysł w rzeczywiste strony i formularze. Nie jesteśmy pewni, czy zbieramy wszystkie wymagane informacje. Ale przede wszystkim nie wiemy jak na to zareaguje klient. Proponowane rozwiązanie to tylko przypuszczenie.

W tym scenariuszu powinniśmy skoncentrować się na bardzo szybkim przetestowaniu rozwiązania, aby sprawdzić, czy jesteśmy na dobrej drodze. Otrzymujemy informacje zwrotne od użytkowników i odpowiednio dostosowujemy nasze rozwiązanie. Pogłębiamy nasze zrozumienie. Stąd podejście zwinne.

O tym podejściu świetnie pisze Barry Oreilly w artykule How to implement Hypothesis-Driven Design. Barry opisał, jak wykorzystać niepewność, aby uczyć się na nowych przykładach i tworzyć lepsze rozwiązania.

Praca nie-zwinna

(Obrazek z artykułu Oskara When Agile is not enough)

Z drugiej strony są problemy, w których mamy przekonanie graniczące z pewnością co musimy dostarczyć. Zwykle dotyczy to bardziej stabilnych obszarów biznesowych, takich jak:

 • Rozliczanie czasu pracy - jak praca osoby z konkretną umową jest rozliczana.
 • Księgowość - jak obsługiwać faktury i liczyć podatki.
 • Dokumenty magazynowe - regulujące jak obracać stanami magazynowymi.
 • Zasady prawne specyficzne dla kraju.
 • Wyliczenia matematyczno-fizyczne.

Mamy określone wejście i wyjście dla naszego procesu.

Lub możemy też chcieć zrealizować odpowiednio duży komponent, który powinien posiadać określone właściwości. David Jeske, były dyrektor w Google, opisuje takie podejście podczas pracy nad ich systemami (i parę słów przeciwko podejściu zwinnemu).

W przypadku tych problemów lepiej podejść do analizy z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że w końcu dostarczymy wymagany mechanizm/proces. Znajomość całego procesu pomaga nam stworzyć odpowiednie abstrakcje, których nie bylibyśmy w stanie stworzyć, pracując zwinnie. Lub ich wdrożenie wymagałoby wyrzucenie obecnej pracy do kosza.

Takie metody pracy są coraz bardziej popularne w różnych firmach. Widać to przez:

Co kiedy wybierać?

W jednym produkcie możemy napotkać różnego rodzaju problemy. Powstaje pytanie, kiedy jakie podejście wybierać. Nie chcemy stosować jednego podejścia do każdego problemu. Skończy się to katastrofą.

Do analizy, jakie podejście wybrać do problemu, można zastosować Mapy Wardley’a:

Podzielimy nasz obszar biznesowy na mniejsze komponenty, z których się ono składa. Następnie dodamy do tego wymiar stabilności rynkowej. Na tej podstawie można oceniać, jakie rozwiązanie zastosować w danej sytuacji:

 • Im bardziej na górze po lewej, tym większy nacisk na podejścia zwinne.
 • Im bardziej na dole po prawej, tym większy nacisk na podejścia nie-zwinne.

Innym sposobem podziału może być Cynefin Framework:

Gdzie dzielimy nasz obszar biznesowy na 5 domen: Oczywista / Skomplikowana / Złożona / Chaotyczna / Nieuporządkowana. Następnie stosujemy odpowiednie podejście.

Jednak zauważcie co trzeba zrobić najpierw. Musimy wykonać analizę naszego obszaru biznesowego, aby zdecydować, że konkretny problem rozwiążemy zwinnie (lub nie). W przypadku dużego obszaru taka analiza nie będzie szybka. Pytanie czy to jest podejście zwinne, czy nie?

Brak designu jest jeszcze głupszy

Simon Brown, twórca modelu C4, rozpoczyna swoje prezentacje o architekturze cytatem:

Big design up front is dumb. Doing no design up front is even dumber.

Bardzo podoba mi się to podejście - pokazuje, że nie ma tutaj jednej drogi. Pytanie jak dużo tego projektowania wykonać? Simon mocno promuje podejście z książki Just Enough Software Architecture: A Risk-Driven Approach, które można streścić następująco:

 • Określ główne ryzyka projektowe.
 • Ułóż je wg priorytetów szansy wystąpienia i mocy rażenia.
 • Projektuj rozwiązanie tak, aby odpowiadało na główne ryzyka i je zmniejszało.
 • Zakończ projektowanie, kiedy koszt zmniejszania ryzyka jest wyższy, niż jego akceptacja.

Takie podejście pozwala nam zastosować bardziej złożone podejścia, gdy sytuacja tego wymaga. Jednak w przypadku prostszych problemów można iść całkowicie zwinnie i skupić się na programowaniu.

Organizacja - jak trafić do nikąd

I wszystko to co napisałem wyżej może być tylko marzeniem, jeśli wasza organizacja działa tylko w jednym stylu pracy:

 • Wszyscy są agile - pracujemy w krótkich dwutygodniowych sprintach, ale później wychodzą drastyczne zmiany, których dało się uniknąć.
 • Wszyscy są waterfall - planujemy od A do Z całe rozwiązanie, a później rzeczywistość pięścią w twarz nam wymusza zmiany.

Wtedy, proponując inne podejście będziemy się czuli jak innowiercy.

Aby móc pracować w zróżnicowany sposób, zespół dostarczający produkt lub funkcjonalności (nie tylko programiści - wszystkie role) muszą zaakceptować fakt, że nie ma tutaj jednego domyślnego podejścia. Czasem trzeba podejść bardziej zwinnie, czasem mniej #ToZależy.

I myślę, że takiego podejścia jeszcze długo nam będzie brakować. Ale trzeba edukować, co staram się robić tym artykułem 😉

comments powered by Disqus