image from Projekty w Software House – ujęcie DDD

Projekty w Software House – ujęcie DDD

W trakcie mojej kariery zawodowej pracowałem w kilku software house’ach, pomagałem kilku kolejnym, znam kilkanaście więcej. I w każdym jest ten sam problem – jak dobrze zarządzać wiedzą odnośnie projektów w firmie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste. Tworzymy Excel, czy wykorzystujemy do tego jakiś prosty edytor w Sharepoincie. Jak projekt pojawia się na horyzoncie to dodajemy go do narzędzia, a następnie w miarę postępu aktualizujemy o kolejne dane. Na końcu mamy gotowy zbiór informacji co jak poszło. Tak przynajmniej jest w założeniach…

I na założeniach się kończy. W żadnej z tych firm nie słyszałem o dobrym podsumowaniu informacji związanych z projektami jakie działy się, dzieją się, będą się dziać w firmie. W każdej z firm informacje są rozsiane po dziesiątkach grup i plików, w której używa do tego innych narzędzi i trzyma te dane w innym formacie. Co gorsza, te grupy rzadko się ze sobą się komunikują. Potęguje to poczucie zamieszania i brak jasnej informacji:

 • co my w zasadzie zrobiliśmy,
 • czym się możemy chwalić,
 • czy coś podobnego już u nas nie było.

I szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie dziwi. A jest tak dlatego, że obszar projektów jest z punktu widzenia DDD jedną z najbardziej skomplikowanych domen, z jaką się możecie spotkać w otoczeniu Software House’ów.

Projekty – różne wymiary

Obszar projektów można podzielić na kilka wymiarów, które czasami są wliczane w projekty, a czasami nie. Rozpocznijmy od obszarów informacyjnych:

 • Informacje podstawowe – dla jakiego klienta, potrzeby biznesowe, od kiedy, do kiedy.
 • Skład osobowy - kogo mamy w zespole, od kiedy do kiedy, z jakimi umiejętnościami.
 • Finansowy – stawka, ilość spędzonych godzin dla danego klienta, koszty i zyski.
 • Techniczny – jakie technologie w projektach, od kiedy do kiedy, co zadziałało.
 • Biznesowy – jakie obszary biznesowe (e-commerce, lotnictwo, finanse, systemy rekomendacji).

Można też patrzeć na projekty z perspektywy czasowej:

 • Daleko na horyzoncie - wstępne leady, ogólna znajomość technologii i kształtu projektu.
 • Oferta na stole - propozycja dla klienta, wraz z szacunkowym startem, technologiami oraz osobami w projekcie.
 • Zakontraktowane projekty - wiemy dokładnie, kiedy rozpoczynamy i jakim zespołem.
 • Projekty w trakcie - zmiany technologi, uczestników, zakresu, terminu (w zasadzie zmiany wszystkiego 😉).
 • Historia - domykanie projektów, wnioski i lessons learnt, pozyskane case study.

Różne role dookoła projektów

Można też patrzeć na podstawie interesariuszy i informacji, których wymagają do pracy. Każda z grup interesuje się innym zakresem informacji projektowych:

 • Sprzedawca – szansa sprzedaży projektu, możliwości finansowe klienta, możliwe technologie (na wysokim poziomie), biznesowe case study dostarczonych projektów, techniczne case study z danych obszarów, możliwości upsellowe / cross sellowe.
 • Delivery Manager – umiejętności pracowników i ich czas przypisania do aktualnego / przyszłego zespołu, ogólny stan projektu by móc reagować gdy coś idzie nie tak, długoterminowe wnioski, ROI.
 • Project Manager – status projektu (z perspektywy dostarczenia), zarządzanie pracownikami danego projektu, ilość przepracowanych godzin, notatki ze spotkań, poszukiwanie dodatkowych osób, obszary biznesowe.
 • Członek zespołu – aktualizacja umiejętności na podstawie doświadczenia z projektu, zgłaszanie problemów, sprawdzanie technologii innych projektów by poszukać kogoś do pomocy.
 • Gildia technologiczna – używane technologie (dokładniej), plany na modernizacje, wprowadzane nowinki, rekomendacje, przeprowadzane Proof of Concept.

Każda z ról dookoła projektów potrzebuje innego zestawu informacji, by działać efektywnie. A to powoduje, że kształtuje informacje na swój sposób, nie patrząc na pozostałe role.

Dla sprzedażowca nie ma znaczenia czy w projekcie będzie w Angular w wersji 5 czy 13, bo może opowiedzieć potencjalnemu klientowi, że projekty w Angularze się toczą w firmie. Gildia technologiczna będzie już jednak zaniepokojona, że używamy starszych technologii i jaki jest plan na podniesienie wersji.

Project Manager chce wpisywać wszystkie możliwe problemy i akcje w ramach projektu. Dla Delivery Managera taka szczegółowość może być problematyczna. Ta rola woli operować na o wiele wyższym poziomie informacyjnym.

I na pewno nie pomaga tutaj, że w każdej firmie te role robią coś innego i znaczą coś innego 😀

Różnice ilościowe

Różnice będą się też pojawiać na poziomie ilościowym. Nie każdy projekt z punktu widzenia jednej grupy będzie tym samym projektem z punktu innej.

Możemy mieć np. kilkumiesięczny projekt, który dla sprzedażowców rozpoczął się i zakończył pomyślnie. Dla gildii technologicznej mogły tam być np. dwa Proof of Concepts, które dopiero finalnie skończyły się trzecim projektem. Wtedy zmapowanie jednego w drugie nie jest prostą relacją 1-1.

Podobnie może być z pracownikiem. Z perspektywy samego pracownika jest on po prostu przypisany do projektu. Ale z perspektywy PMa jego czas może być rozdzielony na kilka mniejszych projektów, z których każdy jest osobno rozliczany z klientem. Wtedy de facto mamy różnych pracowników, każdy po 1/4 FTE.

Zresztą nie trzeba myśleć tutaj o rolach. Wystarczy, że projekt początkowo posiadał 1 zespół programistyczny. W ramach prac podzielono projekt na 3 mniejsze i dołączono kolejnych 10 osób. Nagle mamy cudowne rozmnożenie 😇 (i problemy w strukturze).

Różnice w spojrzeniu

To wszystko wyżej przekłada się na różnice w patrzeniu na te same informacje. Każda z grup będzie inaczej myślała o projekcie i aspektach z nim związanych. Stąd będzie bardzo dużo niejasności, pomyłek i nieporozumień.

Delivery Manager chce móc szybko ocenić kompetencje osób zaangażowanych w projekty. Tworzy więc prostą tabelkę z listą różnych technologii i prosi osoby o samoocenę. Jednak pracownicy się buntują - co to znaczy, że ja jestem 4-gwiazdkowym Azurowcem?

Nawet tak trywialna kwestia jak początek projektu może być tutaj niejasna. Czy projekt startuje wtedy gdy powstaje pierwszy PoC? Kiedy rozpoczynamy warsztaty discovery? Po sprincie zero? Każda rola dokoła projektu może to różnie definiować.

I teraz software

Otóż system informatyczny rozumiany jako:

 • miejsce do zbierania informacji o projektach
 • procesy gromadzenia i przetwarzania tej wiedzy

musiałby brać pod uwagę wszystkie powyższe wymiary i niuanse. I zwykle nie udaje się stworzyć takiego systemu. Zbyt dużo uczestników, zbyt wiele spojrzeń, zbyt mało oczywistych rozwiązań. A przede wszystkim zbyt mało czasu by to wszystko ogarniać. Dlatego kończymy na kolejnych Excelach, Confluence’ach czy ad-hocowo pisanym oprogramowaniu, które się zdezaktualizuje po roku.

Ten post potraktuj proszę jako zaproszenie do rozmowy - jak to wygląda u Ciebie w firmie? 🙂

comments powered by Disqus