image from 5 odpowiedzialności lidera technicznego

5 odpowiedzialności lidera technicznego

Lider techniczny to osoba, która nie tylko potrafi programować, ale też bierze odpowiedzialność za proces dostarczania i jego sukces - bądź porażkę. Jakie są umiejętności nowoczesnego Tech Leada? Jakie techniki pomogą mu w codziennej pracy? Jak …

czytaj więcej ➞
image from Różne role podczas Event Stormingu

Różne role podczas Event Stormingu

Jako facylitator na Event Stormingu masz bardzo wiele odpowiedzialności. Musisz dbać o prowadzenie grupy do celu, tłumaczyć notację, zadawać pytania pogłębiające, uspokajać dyskusję, notować. Naprawdę dużo pracy 😫 Dlatego też warto podzielić się tą …

czytaj więcej ➞
image from Spotkania wizualne

Spotkania wizualne

Pandemia spowodowała, że dużą część spotkań przenieśliśmy do świata wirtualnego. To spowodowało, że nie możemy wykorzystywać naturalnych narzędzi, jakie mieliśmy w biurach - tablic, notatek, rysowania na kartkach. Bardzo często spotkania zdalne są …

czytaj więcej ➞
image from Pracuj zwinnie lub nie

Pracuj zwinnie lub nie

Podejście zwinne stało się de-facto standardem naszej branży technologicznej. Jednak wydaje się, że w pewnych sytuacjach sprawia ono więcej złego, niż dobrego. Tłem do artykułu będzie artykuł Oskara Dudycza When Agile is not enough - Oskar dość …

czytaj więcej ➞