image from Event Storming - typowe problemy

Event Storming - typowe problemy

Z Event Stormingiem jest jak z wojskową bitwą – przygotowany jesteś w stanie osiągnąć określony cel, nawet jeśli warunki nie są sprzyjające. Zaś będąc nieprzygotowanym - nawet najprostsza potyczka stanie się ostatecznie porażką. Nie inaczej jest z …

czytaj więcej ➞
image from Event Storming - zmapuj dowolny proces

Event Storming - zmapuj dowolny proces

W ramach Wrocławskiego JUGa wystąpiłem z prezentacją “Event Storming - zmapuj dowolny proces”. Prezentacja dostępna jest na OneDrive. Jeśli chciałbyś / chciałabyś nauczyć się przeprowadzać Event Storming na kanwie własnych projektów to polecam moje** …

czytaj więcej ➞